| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Per Fibæk Laursen 1999

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 11 months ago

Per Fibæk Laursen;

"Didaktik og kognition. En grundbog"

Gyldendal 1999 - 2. oplag 2000

2. udgave, 2. oplag udkom i 2004 i serien Gyldendals lærerbibliotek

 

Bogen henvender sig primært til lærerstuderende og handler om en kognitiv tilgang til almen didaktik.

 

189 sider

 • indledning
 1. Hvad er den gode undervisning? (kapitel 1-4)
 2. Hvorfor skal man undervise og i hvad? (kapitel 5-8)
 3. Hvordan skal man undervise? (kapitel 9-11)
 4. Hvordan skal undervisningen udvikles? (kapitel 12-15)
 • Anbefalet litteratur
 • Noter
 • Stikordsregister 

 

Kapitler:

 1. Hvad er undervisningens centrale kvaliteter ?
 2. Hvad er undervisning i det hele taget?
 3. Hvad er effektiv undervisning?
 4. Hvordan kommer man i gang med at undervise? 
 5. Hvorfor har vi skoler?
 6. Hvorfor skal børn undervises?
 7. Hvad er forståelse?
 8. Hvad skal man undervise i?
 9. Hvordan ændrer man forforståelse?
 10. Hvordan gør man indholdet brugbart?
 11. Hvordan skaber man positive forventninger?
 12. Hvordan skal man tænke om undervisning?
 13. Hvilken rolle spiller lærerpersonligheden?
 14. Hvordan bliver man en bedre lærer?
 15. Hvad er didaktik, og hvad kan det bruges til? 

 

Nogle af bogens begreber:

 1. adgang
 2. almen didaktik  
 3. analyserende
 4. anvendelsesorienteret
 5. arbejdsmæssig frugtbar
 6. argumentation 
 7. atmosfære 
 8. brugbart
 9. cases 
 10. curriculum 
 11. demonstrere 
 12. dialog 
 13. didaktik
 14. dårlig (lærer, skole, undervisning) 
 15. effektiv (undervisning)
 16. eksemplariske princip, det 
 17. elever 
 18. emner
 19. engagement
 20. erfaringer 
 21. evaluering 
 22. fagligt forbillede 
 23. faglig udvikling 
 24. feedback
 25. forberede (undervisning) 
 26. forforståelse
 27. forhåndsopfattelse 
 28. formål 
 29. forskning 
 30. forståelse 
 31. forventninger
 32. fælles holdninger
 33. færdigheder 
 34. god (undervisning / skole / lærer)
 35. gruppearbejde
 36. handlekompetence 
 37. indhold
 38. indoktrinering 
 39. indvielse 
 40. institutioner 
 41. introducere
 42. klasseundervisning 
 43. klima 
 44. Kognition  
 45. kognitiv didaktik 
 46. kognitiv tilgang
 47. konservativ didaktik 
 48. koordinere 
 49. krav 
 50. kriterier 
 51. kritisk-konstruktiv didaktik 
 52. kultur 
 53. kunnen
 54. kundskab 
 55. kvaliteter 
 56. ledelse 
 57. lærer
 58. lærergruppen 
 59. lærerpersonligheden
 60. læring 
 61. mening 
 62. mesterlære
 63. metakognition 
 64. mål
 65. normer 
 66. opfattelser
 67. organisering 
 68. personlighed 
 69. positive (forventninger) 
 70. praksis 
 71. praksisteori
 72. profession 
 73. professionel kompetence
 74. progressiv didaktik 
 75. propaganda 
 76. pædagogisk debat
 77. pædagogiske "retninger"
 78. pædagogiske teorier
 79. refleksion 
 80. ressourcer 
 81. samarbejde 
 82. samfund 
 83. sammenhæng 
 84. skole 
 85. sociale færdigheder 
 86. struktur 
 87. strukturere
 88. symbol
 89. symbolsystemer 
 90. teori 
 91. transformere 
 92. uddannelsesinstitutioner
 93. uddannelsespolitik 
 94. undervisning
 95. undervisningsform 
 96. undervisningsaktivitet 
 97. undervisningsindhold 
 98. undervisningskompetence
 99. undervisningsmetode 
 100. undervisningssituation 
 101. viden
 102. videnskabscentrerede princip, det 
 103. værdsætte 
 104. væsentlig betydning 
 105. yderligere viden 
 106. øvelser 

 

Denne side er opdateret i juli 2023  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.