| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Thomas RS Albrechtsen mfl 2019

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 8 months ago

Thomas RS Albrechtsen, Søren SE Bengtsen, Stefan Ting Graf, Tina Bering Keiding, Lea Lund, Alexander von Oettingen, Pantelis M Papadopoulos, Hanne Fie Rasmussen, Hanne Balsby Thingholm og Ane Qvortrup redigerede bogen:

"Formålsdrevet uddannelse og undervisning"

forlaget Dafolo

 

188 sider

 • introduktion
 1. formålsdrevet uddannelse og undervisning
 2. uddannelsessystemets målbeskrivelser
 3. hvad er formålet med undervisningen? - fra Herbart til Dewey
 4. dybere læring som undervisningens formål?
 5. et bud på en dannelsestaksonomi for undervisning
 6. dannelse i uddannelse
 7. uddannelsessystemets læringsintention
 8. fag og almendannelse
 9. dannelse i videregående uddannelse
 10. udvikling af metakommunikation i undervisningens videregående uddannelser
 11. lærerens didaktiske vokabular - at skabe sammenhæng mellem undervisningens intention og udførsel
 • om forfatterne (10 forskere fra UC SYD, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og UC Lillebælt)

 

Litteraturliste/referencer efter hvert kapitel.

 

Nogle af bogens anvendte begreber:

 1. 21st Century Learning (critical thinking, collaboration, communication, creativity)
 2. afprøve nye måder at lære på
 3. aktiviteter i undervisningen
 4. almendannelse 
 5. anerkendelse
 6. autonomi 
 7. avanceret pædagogik 
 8. belægsanalyse
 9. Bildsamkeit (JF Herbart 1841)
 10. curriculum 
 11. dannelse 
 12. dannelsestaksonomi 
 13. demokrati
 14. didaktik 
 15. didaktisk analyse
 16. didaktiske grundproblemer 
 17. didaktiske implikationer
 18. didaktisk opmærksomhed
 19. didaktiske perspektiver 
 20. didaktiske refleksioner
 21. didaktiske trekant, den 
 22. didaktisk vokabular
 23. dybdelæring 
 24. eksperimentelle metode, den 
 25. elev 
 26. fag 
 27. faglige indhold, det 
 28. faglige problem(stilling)er
 29. fagsamspil 
 30. forberedelse 
 31. formålsdrevet uddannelse og undervisning 
 32. forudindtagede forestillinger
 33. funktionel handlen
 34. funktionel viden
 35. funktionel værdi 
 36. fælles styring
 37. færdighed 
 38. færdighedsmål 
 39. gensidig tillid 
 40. handlen 
 41. hensigt 
 42. holdninger
 43. intention(alitet) 
 44. klasserummet 
 45. kommunikation 
 46. kommunikation mellem studerende indbyrdes 
 47. kommunikation mellem studerende og underviser
 48. kompetence 
 49. kompleksitet
 50. kulturel handlen
 51. kulturel viden
 52. kulturel værdi 
 53. lukket socialt interaktionssystem (Luhmann 2000)
 54. lære at lære 
 55. læreplaner 
 56. lærer 
 57. lærertænkning
 58. læring 
 59. læringserfaringer 
 60. læringsfaser 
 61. læringsintention
 62. lærings- og innovationskompetencer
 63. læringsmål 
 64. læringsopgave 
 65. metafor 
 66. metakognition (John Flawell 1979) 
 67. meta-kognitive krav
 68. metakommunikation 
 69. metakommunikative undervisnings- og læringsmiljøer r
 70. MULM - forkortelse for Metakommunikativt Undervisnings- og LæringsMiljø - (spørgeskema med syv dimensioner og 35 spørgsmål) 
 71. mål 
 72. målbeskrivelser
 73. opdragende undevisning 
 74. organisatorisk kompleksitet
 75. overfladelæring / overfladisk læring 
 76. praktisk argument 
 77. praktiske ræsonnementer
 78. protype 
 79. præmis 
 80. psykisk læringsmiljø
 81. psykisk system 
 82. pædagogisk metaforanalyse 
 83. pædagogiske metaforer
 84. pædagogiske teorier 
 85. respektere forskellighed 
 86. retfærdighed 
 87. ræsonnere 
 88. situeret handlen
 89. situeret viden
 90. situeret værdi 
 91. skabe sammenhæng
 92. studerendes stemmer
 93. systemteori 
 94. taksonomier 
 95. tilegne sig 
 96. tilpasse praksis 
 97. udbytte af processen
 98. uddannelse
 99. uddannelsesopgaver 
 100. uddannelsessystemet 
 101. udførsel / udførelse
 102. uformel læring
 103. uforudsigelighed 
 104. underviserens engagement og støtte 
 105. undervisning
 106. undervisningstypologier 
 107. usynlig kreativitet 
 108. vejledningsdidaktiske implikationer
 109. viden 
 110. vidensmål 
 111. videregående uddannelser
 112. værdier 
 113. værdifulde kundskaber 
 114. ændre praksis 
 115. økologisk dannelsesbegreb 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.