| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lene Storgaard Brok og Frants Mathiesen red 2005

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 6 months ago

Lene Storgaard Brok og Frants Mathiesen:

"Skriftligheden - et læringsredskab i professionsuddannelser"

Forlaget Samfundslitteratur 2005

 

279 sider

 • indledning: skriftlighed - et læringsredsskab i professionsuddannelserne
 • vidensretorik eller tom retorik
 • skriftlighed i pædagoguddannelsen
 • akademisk skrivning i sygeplejerskeuddannelsen - hvorfor nu det?
 • skriftlighed og udvikling af personlig teori
 • sammenligning af bekendtgørelser - med læreruddannelsesperspektiv
 • skrivning som bro mellom praksiserfaringer og teori
 • vil du rette min logbog - overvejelser om praktiklogbiogen på Blaagaard Seminarium
 • skriftlighed i idrætsundervisningen
 • perspektiver i empiribaseret læring
 • vejlederrollen til forhandling
 • skriftlighed i professioner (Jørgen Thorslund 2005
 • om forfatterne (14 danske akademikere, syv af dem ansat på CVU København, samt professor Torlaug Løkensgard Hoel i norsk fagdidaktikk fra universitetet i Trondheim) 

 

Anvendte begreber:

 1. akademisering
 2. akademiske standarder 
 3. akademisk skrivning
 4. analyse / analytisk 
 5. bacheloropgave 
 6. bekendtgørelser
 7. borgernes krav til professioner 
 8. curriculum
 9. dilemmaer 
 10. dokumentation 
 11. eksplicit viden 
 12. empiri 
 13. empiribaseret læring
 14. empirisk materiale 
 15. erfaringslæring
 16. fagets formål 
 17. faglig retorik 
 18. kompetenceudvikling 
 19. konstruktion af eksplicit viden 
 20. kontrolredskab
 21. kropslig handlen 
 22. kvalificere dialogen mellem de professionelle og borgerne 
 23. kvalitetsudvikling 
 24. legitim retorik 
 25. logbog 
 26. læringsredskab
 27. mundtlighed 
 28. mundtlig tradition
 29. personligt arbejdsredskab 
 30. personlig teori 
 31. praksiserfaringer
 32. praktiklogbog 
 33. profession
 34. professionalisering af velfærdsydelser 
 35. professionspraksis 
 36. professionsuddannelser
 37. refleksion 
 38. sandhedsværdi 
 39. sprogliggørelse 
 40. skriftlighed
 41. skrivedidaktiske overvejelser
 42. skrive videnskabeligt 
 43. tankeudvikling 
 44. tavs viden
 45. teori 
 46. tom retorik
 47. tænketekster 
 48. vejledning pr. mail 
 49. videnskabelig arbejdsproces
 50. videnskabelig argumentation 
 51. videnskabsretorik
 52. vidensskabssyn 
 53. værktøj 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.