| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Knud Illeris 2001

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 10 months ago

Knud Illeris:

"Læring - aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx"

Roskilde Universitetsforlag 2001

 

227 sider

 • forord, dateret april 1999
 1. læring og læreprocesser 
 2. kognitive læreprocesser
 3. refleksion og metalæring
 4. læring og følelser
 5. personlighedsudvikling og refleksivitet
 6. når tilsigtet læring ikke finder sted
 7. samspilsprocesser, social læring og socialisering
 8. erfaring
 9. læringsforløb, læringsspring, stadier og modeller
 10. læringens rum
 11. læring, motivation og livsaldre
 12. overblik
 • referencer
 • personregister
 • stikordsregister 

 

Begreberne anvendt i bogen er blandt andet:

 1. adaptation
 2. adfærd
 3. affektiv
 4. akkomodation
 5. aktivitet
 6. ambivalens
 7. ansvar
 8. assimilation
 9. assimilativ
 10. behov
 11. bevidst
 12. dannelse
 13. dialektik
 14. double loop
 15. eksperimenteren
 16. erfaring
 17. erfaringslæring 
 18. erkendelse
 19. fag
 20. formidling
 21. forsvar
 22. frigørelse
 23. frisættelse
 24. færdighed
 25. gruppe
 26. handling
 27. identitet
 28. kognitiv
 29. konstruktion
 30. kvalifikation
 31. legitim perifer deltagelse
 32. logisk
 33. lystbetonet
 34. lære at lære
 35. lærende organisation
 36. læreproces
 37. læretyret
 38. læring
 39. læringsrum
 40. læringsteori
 41. magt
 42. mening
 43. metalæring
 44. modstand
 45. mål
 46. observation
 47. oplevelse
 48. overskride
 49. praksis
 50. praksisfællesskab
 51. praksislæring
 52. problemorientering
 53. projektarbejde
 54. psykodynamisk
 55. psykologisk
 56. pædagogik
 57. refleksion
 58. rolle
 59. samspil
 60. senmoderne
 61. sprog
 62. spændingsfelt
 63. struktur 
 64. symbolsk vold
 65. systematisk
 66. tavs viden
 67. tilegnelse
 68. tilpasning
 69. tradition
 70. tænkning
 71. ubevidst
 72. uddannelse
 73. udvikling
 74. undervisning
 75. usikkerhed
 76. viden
 77. voksenuddannelse
 78. æstetisk
 79. åbenhed 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.