| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

John Dewey 1938 og 1981

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 1 month ago

John Dewey:

 

"Erfaring og opdragelse"

oprindeligt publiceret i 1938

 

oversat til dansk af Hans Fink

5. oplag

udgivet af Christian Ejlers forlag 1981

 

96 sider

 • indledning - skrevet af Hans Fink

erfaring og opdragelse - Oversat Til Dansk af Hans Fink

 1. traditionel kontra progressiv opdragelse
 2. behovet for en teori om erfaring
 3. kriterier på erfaring
 4. social regulering
 5. frihedens væsen
 6. betydningen af mål 
 7. den planmæssige ordning af fagområder 
 8. erfaring - opdragelsens middel og mål 
 • noter

 

Nogle af de anvendte begreber:

 1. argumentation
 2. autokratisk
 3. demokratisk
 4. erfaring
 5. holdninger 
 6. kriterier 
 7. mening 
 8. mål 
 9. opdragelse
 10. opdragelsesfilosofi 
 11. praksis 
 12. progressiv opdragelse
 13. teori 
 14. traditionel opdragelse 
 15. ønsker 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.