| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jean Lave og Etienne Wenger 1991 og 2005

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 9 months ago

Jean Lave og Etienne Wenger:

"Situeret læring - og andre tekster"

Hans Reitzels Forlag 2005 (3. oplag)

 

Bogen er en samling af tekster som er publiceret på engelsk i perioden 1991-2001, bl.a.:

"Situated Learning. Legitimate Peripherical Participation", som blev udgivet af Cambridge University Press i 1991 og udkom i dansk udgave på Hans Reitzels Forlag i 2003

 

247 sider

 • forord til danske udgave af Steinar Kvale
 • Del I: Situeret læring 
  • forord
  • kreditering 
  1. legitim perifer deltagelse
  2. praksis, person, social verden
  3. jordemødre, skræddere, kvartermestre, slagetere, tørlagte alkoholikere
  4. perifer deltagelse i praksisfællesskaber 
  5. konklusion
 • Del II: Andre tekster 
  1. læring, mesterlære og social praksis
  2. en social teori om læring (uddrag af Etienne Wenger 1998 )
  3. læring (uddrag af Etienne Wenger 1998 )
  4. hvad er antropologisk forskning? Steinar Kvale interviewer Jean Lave
  5. læring i praksis. Kalundborgegnens Produktionsskole 
 • Litteratur
 • Ordforkalring
 • Indeks

 

Anvendte begreber:

 1. adgang
 2. baner (trajectories)
 3. deltagelsesbaner 
 4. decentrering
 5. deltagelse
 6. deltagelsesbane
 7. deltagelseslegitimitet 
 8. feltarbejde
 9. forståelse
 10. fuld deltagelse 
 11. habitus 
 12. handleevne 
 13. handlekraft 
 14. historier 
 15. hverdagsliv 
 16. imitation
 17. kognitiv meterlære
 18. kropslig viden 
 19. legitim perifer deltagelse 
 20. læring
 21. læringshistorier 
 22. lærings-transfer
 23. mening 
 24. mesterlære
 25. mestring 
 26. modellæring
 27. nyankomne 
 28. praksis
 29. praksisfællesskab
 30. refleksion
 31. reproduktion af den sociale orden 
 32. rutine 
 33. situeret
 34. situeret læring
 35. situeret viden 
 36. skolatisk viden 
 37. socialisering
 38. sociale orden, den 
 39. social praksis 
 40. sprog 
 41. stilladser for læring
 42. struktur 
 43. tavs viden 
 44. teori
 45. transformation 
 46. transperens
 47. undervisning 
 48. viden
 49. værdi 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.