| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

læring

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 8 months ago

Læring kan forstås som

 

 "enhver proces, der hos levende organismer fører til varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring"

(Illeris 2015: 20 - her citeret fra Knud Illeris red 2019, side 9)

 

en subjektiv proces OG en samfundsmæssig proces

en samspilsproces OG en indre psykisk proces

en kognitiv tilegnelsesproces OG en psykodynamisk proces

(Knud Illeris 1999)

 

en social praksis

(Jean Lave og Etienne Wenger 1991 og 2005, side 232

 

"en kompleks, transformerende facet ved hverdagslivet"

(Jean Lave: Læring, mesterlære, social praksis i Jean Lave og Etienne Wenger 1991 og 2005, side 107)

 

"læring er en autonom proces, hvorigennem det lærende system med reference til sine egne iagttagelser og eksisterende kognitive strukturer konstruerer ny viden"

(Tina Bering Keiding og Ane Qvortrup 2014: 32)

 

læring - i en undervisningskontekst - er "en særlig form for iagttagelser, som pågår i undervisningen, og som undervisningen tolker som udtryk for forandringer i elevens psykiske system"

(Tina Bering Keiding og Ane Qvortrup 2014 :189). Læring iagttages - og konstrueres - retrospektivt i form af en summativ udpegning af kommunikative forskelle på før og nu med fokus på intensionen med undervisningen.

 

Læring er således komplekse processer. Men det kan sættes på formel for at uddrage essensen.

 

L = FROG: Læring handler om at forbinde Forudsætninger/Forforståelse med Refleksioner Oplevelser/Observationer og Gentagelser 

 

L=FRØ : læring kræver Forstyrrelser, Refleksioner og Øvelse

 

L= TREO

Læreprocesser kombinerer Teori/tro med Refleksioner, Erfaringer og Oplevelser

 

Mere avanceret kan man sige, at Læring forudsætter eller fremmes af=

 • Indre processer og forudsætninger: (indre) Motivation/oplevet behov, (oplevelse af) Mening, Følelser, Tanker, Refleksioner, Kropslige erfaringer
 • Ydre processer: Anerkendelse, Feedback, Forstyrrelse, Oplevelser af/Observationer i Omgivelser, Øvelser/Træning i verden
 • Tid 

 

Læring er ikke det samme som undervisning

Læring kan være det samme som kompetenceudvikling 

 

Læringsbegrebet kan findes i litteraturen i mange variation, fx

 1. akkomodative læreprocesser
 2. assimilativ læring
 3. biografisk læring
 4. intuitiv læring
 5. læreprocesser
 6. læringsaktiviteter 
 7. læringsbarrierer 
 8. læringsforståelse
 9. læringsforsvar
 10. læringsindhold 
 11. læringskapacitet 
 12. læringslandskaber
 13. læringsmodel 
 14. læringsmodstand
 15. læringspotentiale 
 16. læringsrum 
 17. læringsteori
 18. læringstyper 
 19. situeret læring 
 20. skolelæring
 21. transformativ læring 

(se fx Knud Illeris red 2019)

 

Se de engelske læringsbegreber her: learning

 

2022-06-28 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.