| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Knud Illeris 1999

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 11 months ago

Knud Illeris:

"Læring"

Teksten blev publiceret 1. oktober 1999 som en kronik i Politiken.

Den er optrykt som kapitel 1 i Knud Illeris red 2001, side 9-13

 

5 sider

 

Nogle af de anvendte begreber:

 1. acceptere
 2. aldersmæssige forskelle
 3. børn 
 4. dramatisk kursændring
 5. energi 
 6. erobre omverden 
 7. fleksible
 8. forståelse 
 9. færdigheder 
 10. grundlæggende indre betingelser 
 11. harmoni 
 12. holdninger 
 13. identitet 
 14. identitetsudvikling 
 15. indlæring
 16. indre psykiske betingelser 
 17. integrerede processer 
 18. klassisk (ind)læringspsykologi 
 19. kompliceret 
 20. livslang læring
 21. livsstil 
 22. læreprocesser 
 23. læring
 24. læringsbetingelser
 25. læringskrav 
 26. læringsresultat 
 27. læringsteori 
 28. mening 
 29. menneskelig affære 
 30. modeord
 31. motivation 
 32. omstillingsparate 
 33. pensum
 34. praksischok
 35. praksislæring 
 36. psykisk energi 
 37. psykiske læringsbetingelser 
 38. psykisk proces
 39. psykodynamisk proces 
 40. samfundsmæssig proces 
 41. samfundsudviklingen 
 42. samspilsproces
 43. situation 
 44. socialt-samfundsmæssig proces 
 45. subjektiv proces 
 46. tilegnelsesproces 
 47. udviklingsprocesser 
 48. ungdomsårene 
 49. viden 
 50. voksenårene 
 51. ydre betingelser 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.