| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

refleksion

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 9 months ago

Refleksion er en tankeproces og en læringsaktivitet, hvor man forholder sig til (reflekterer over) begreber, teorier, empirisk viden, observationer, oplevelser, udfordringer, menneskers adfærd, systemer, processer og/eller opgaver.

 

Begrebet refleksion er en metafor, som minder om det at spejle sig/noget kan hjælpe en med at få øje på noget nyt.

Maleriet "Las Meninas" malet af Diego de Silva y Velaquez i 1656 - og afbilledet på forsiden på Michel Foucault: "Ordene og Tingene" (dansk udgave på Spektrum i 1999) - illustrerer, at det væsentligste nogle gange kun kan ses i et spejl.

 

I litteraturen omtales refleksioner ved hjælp en række forskellige begreber, fx

 1. kritisk refleksion
 2. præmisrefleksioner  (Finn Thorbjørn Hansen 2002)
 3. refleksionens domæne (Peter Lang) 
 4. refleksion-i-handling (Donald Schön: reflection-in-action)
 5. refleksion over handling
 6. reflekterende observation (David A Kolb) 
 7. reflekterende praktiker  (Donald Schön)
 8. reflekterende team - fx i forbindelse med supervision 
 9. åben refleksion 

 

Refleksion kan ske uformelt og uplanlagt.

 

Refleksion kan også iscenesættes, fx i form af

 • dialogbaseret undervisning, hvor underviseren beder de studerende om at overveje svaret på et spørgsmål, egne erfaringer med en problemstilling osv.
 • vejledning i projektarbejde  
 • videooptagelse af en praksis, som efterfølgende studeres 
 • kollegial supervision med reflekterende team

 

Se eksempler på refleksioner  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.