| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

forskning og udvikling

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 9 months ago

Forskning og udvikling er aktiviteter, der handler om at skabe ny viden - og afprøve og implementere ny praksis.

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet anvender OECD's Frascati-manuals definition på forskning og udvikling:

 

"skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder. Fælles for al FoU-aktivitet er, at det skal indeholde et nyhedselement. Forskning og udvikling kan opdeles i henholdsvis grundforskning, anvendt forskning samt udvikling.

 

 • Grundforskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte.
 • Anvendt forskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte anvendelsesområder.
 • Udvikling er systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring, med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

Kilde: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/hvad-er-forskning-innovation-og-udvikling

 

Forskning kan således blandt andet være

 1. afhandlinger
 2. empiriske undersøgelser
 3. evalueringer
 4. systematiske litteraturreviews 
 5. videnskabelige artikler 

 

Udviklingsarbejde kan således blandt andet være:

 1. afprøvning af ny praksis
 2. deltagelse i tilbudsskrivning 
 3. design og gennemførelse af udviklingsproces 
 4. evaluering af undervisning og/eller udviklingsprojekter
 5. implementering af ny praksis
 6. innovationsprojekter 
 7. kompetenceudviklingsaktiviteter
 8. projektarbejde 
 9. spredning af god praksis 

 

Det er et krav at adjunkter skal deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter for at blive lektorgodkendt.

Nogle adjunkter har en forskeruddannelse (ph.d.) når de bliver ansat.

Nogle adjunkter har deltaget i udviklingsarbejde i tidligere ansættelser.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.