| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Karen Marie Hedegaard og Kirsten Krogh-Jespersen 2011

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 9 months ago

Karen Marie Hedegaard og Kirsten Krogh-Jespersen:

"Professionsdidaktik - grundlag for undervisning i professionsrettet uddannelse"

Klim 2011

 

Bogen er en antologi med 12 kapitler skrevet 15 forfattere

 

295 sider

 • indledning
 • professionshøjskolernes formål og opgaver
 • vidensgrundlag og vidensformer i professionsuddannelserne - mulige sondringer
 • velfærdsdilemmaer - om konkurrerende velfærdsmodeller og nye dilemmaer i professionsuddannelserne
 • didaktiske kategorier og udfordringer i professionsuddannelserne
 • mål, indhold og arbejdsformer - særlige udfrodringer i læreruddannelsen
 • pædagogisk vejledning og udvikling af procesorienterede arbejdsformer i undervisningen 
 • praktik - mellem tavs viden og detaljerede mål
 • interkulturel didaktik i professionsuddannelserne
 • det forskningsinformerede og udviklingsbaserede professionsbachelorprojekt
 • tværprofessionelt samarbejde i læreruddannelsen - nye horisonter i professionsudviklingen
 • undervisningspraksis - på grund- og videreuddannelsesniveau i professionsregi

 

Begreber:

 1. aktuelle udfordringer
 2. arbejdsformer
 3. Bologna-processen 
 4. CVU 
 5. deltagelsesperspektiv 
 6. detaljerede mål 
 7. didaktisk analyse 
 8. didaktiske drøftelser 
 9. didaktiske kategorier og udfordringer
 10. didaktisk planlægning 
 11. didaktisk tænkning 
 12. dilemmaer
 13. dimmitendundersøgelser 
 14. evaluering 
 15. fagdidaktik 
 16. formål
 17. forskningsinformeret 
 18. forudsætninger
 19. forventninger 
 20. frafaldsundersøgelser 
 21. grunduddannelsesniveau 
 22. institutionel samordning 
 23. interkulturel didaktik 
 24. internationalt niveau 
 25. kontekst 
 26. lærer 
 27. læringsmiljøet 
 28. målingsmål 
 29. læringsperspektiv 
 30. mellem-lange videregående uddannelser 
 31. metafor 
 32. modstridende krav 
 33. nyuddannet
 34. overgangen fra uddannelse til profession 
 35. praksis 
 36. praksisnære uddannelser 
 37. praktik 
 38. profession 
 39. professionel
 40. professionsbachelorprojekt 
 41. professionsbasering 
 42. professionsdidaktik 
 43. professionshøjskolerne
 44. professionsidentitet 
 45. professionslæring 
 46. professionsorienteret videnskabelse
 47. professionsrettede uddannelser 
 48. professionsrettet undervisning 
 49. professionsuddannelserne 
 50. professionsudvikling
 51. pædagogik 
 52. releksioner 
 53. skriftlig dokumentation 
 54. studerende 
 55. tavs viden 
 56. teori 
 57. tværprofessionelt samarbejde 
 58. uddannelsesdidaktik 
 59. uddannelsesforskning 
 60. uddannelsesplaner 
 61. uddannelsesplanlæggere 
 62. uddannelsessystem 
 63. undervisere 
 64. undevisningspraksis 
 65. velfærdsmodeller
 66. velfærdsstatens institutioner 
 67. viden
 68. vidensformer 
 69. videngrundlag 
 70. videreuddannelsesniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

lånt på VIA bibliotekerne august 2019    2019.08.30   

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.