| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

dialogbaseret undervisning

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 9 months ago

Dialogbaseret undervisning er inspireret af Sokrates' filosofiske praksis, hvor han undersøgte fænomener og problemstillinger ved at spørge sin samtalepartner.

Tanken er, at læring foregår ved at man som lærende ved hjælp af spørgsmål bliver bedt om tænke sig om, fremføre påstande og argumenter.

 

Dialogbaseret undervisning er:

 • samtale i stedet for foredrag
 • træning i at reflektere, formulere sig og argumentere
 • en måde at undersøge, anvende og udfordre de lærendes viden 
 • en undervisningsform, som formmæssigt minder om mundtlig eksamen 
 • undervisningen forudsætter, at de studerende allerede tror/ved noget om emnet

 

Dialogbaseret undervisningen minder således om journalistiske interviews, diskussioner og debatter, som de fx foregår i DRs nyheds- og debatudsendelser 

 

Undervisningen forudsætter:

 • at de studerende har en relevant viden - fx ved at de har forberedt sig inden undervisningen ved at læse 
 • at tilstrækkeligt mange studerende deltager i dialogen
 • at alle kan høre hinanden 
 • at underviseren er god til at facilitere og fokusere dialogen 

 

fordele ved dialogbaseret undervisning  ulemper ved dialogbaseret undervisning 
 • deltagerne er aktive
 • mundtlig kommunikationstræning
 • træning i at skrive notater (dokumentere en dialog, mødereferat) 
 • undervisningen kan bedre tilpasses det, som de studerende allerede ved (eller deres forforståelse) 
 • de studerende, der deltager i dialogen får træning som er relevant til mundtlig eksamen eksamen
 • undervisningsformen egner sig ikke så godt til at formidle mange fakta (fx statistik)
 • nogle studerende bryder sig ikke om at tage ordet i større forsamlinger
 • undervisningen risikerer at blive en samtale mellem undervisren og ret få studerende 
 • tiden kan blive brugt på emner, som ikke er vigtige for alle (den andre/tavse) studerende
 • nogle studerende kan blive i tvivl om de lærer noget
 • nogle studerende foretrækker traditionel undervisning, hvor underviseren fortæller ud fra slides, hvor den studrende så kan tage noter 

 

Udfordringer ved dialogbaseret undervisning er blandt andet:

 • kan alle studere tale så tydeligt, at de andre kan høre det? 
 • hvordan stimuleres de visuelt orienterede studerende? 
 • hvordan dokumenteres dialogen?
  • skriver hver studerende eller hver studiegruppe deres eget referat?
  • skal underviseren - eller en studerende - skrive stikord på tavlen? 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.