| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

casebaseret undervisning

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 11 months ago

Casebaseret undervisning tager udgangspunkt i konkrete eksempler for at give de lærende en mere generel viden.

 

En case på socialrådgiverstudiet er typisk en sag, hvor en borger eller en familie oplever et eller flere sociale problemer.

En case for læger er et klinisk problem hos en konkret patient.

På statskundskab kan en case fx være et afgrænset politisk forløb, fx formandskampen  i Venstre, et folketingsvalg eller lignende.

Cases i evalueringer kan være forskellige arbejdspaldser, hvor de har afprøvet en ny metode, der nu skal evalueres.

Men det kan også være forløb på individniveau.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.