| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

afprøvede tiltag

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 7 months ago

Hvad har jeg foreløbigt afprøvet i min undervisning for at udvikle min didaktiske kompetence?

 

 1. traditionel foredrag - uden power point
 2. mundtlige oplæg med slideshow
 3. anvende interaktiv skærm 
 4. gruppearbejde i mellemlektionen. Opsamling i plenum efter pausen
 5. studenteroplæg om dagens tekst
 6. studenteroplæg om selvvalgt emne 
 7. de studerende formulerer spørgsmål, som de gerne vil have svar på 
 8. dialogbaseret undervisning 
 9. fælles dokumentation på Google Docs
 10. projektrum på itslearning
 11. læsevejledning på itslearning
 12. links til wikier på itslearning 
 13. wiki-tekster som 'supplerende litteratur'
 14. formøde med udvalgte studerende 
 15. mundtlig evaluering af undervisningen
 16. skriftlig evaluering af undervisningen
 17. medbringe bogsamling og lade de studerende (studiegrupperne) finde relevant viden i litteraturen som en del af undervisningen 
 18. opfordret de studerende om at melde sig til at undervise (generel invitation til alle) for at praktisere kategori 4 i studieaktivitetsmodellen
 19. kontakte bestemte studerende og invitere dem til et samarbejde 
 20. walk and talk med makker som alternativ til gruppearbejde
 21. rollespil - rolling roleplay - simuleret møde med interessenter 
 22. spørgeskemaer til de studerende inden undervisning (se fx spskemasvar om projektskrivning.pdf )
 23. træning i at bruge teori ved at organisere reflekterende team om cases 
 24. vejlede sammen med en kollega (lektor) 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.