| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Folke Vernersson 1989

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 6 months ago

Folke Vernersson:

"Undervise i samhällskunskap. Didaktiske modeller för social omvärldsorientering"

Studenterlitteratur, Lund 1989

 

Forfatteren var på udgivelsestidspunktet ansat på universitetet i Linköping, institutionen för lärarutbildning-

Fokus er på didaktik i grundskolen, i gymnasiet og på læreruddannelsen.

 

244 sider

 • förord af Lars Owe Dahlgren, dateret august 1989
 • författarens förord
 • innehåll och syften
 1. samhällskunskapsämnet i ett didaktisk perspektiv - några utgångspunkter
 2. ett ämnes identitet
 3. det didaktiska perspektivets inläringsdel
 4. taxanomier - redskap för strukturering och analys
 5. samhället som kundskapsområde
 6. modeller inom samhällsvetenskapen
 7. ämnesblocks- och ämnesövergripande modeller
 8. den systemanalytiska flödesmodellen
 9. disciplinövergripande och disciplinära modeller
 10. lärarkandidaternas undersökningar
 11. avsluttande reflektioner
 • referenser
 • bilagor
 • sakregister 

 

Begreber:

 1. almändidaktisk
 2. begrepp
 3. demokrati
 4. didaktik
 5. didaktisk modell 
 6. eleverna 
 7. elevperspektivet 
 8. empiri 
 9. funktioner 
 10. gruppstyrd undervisning
 11. hermeneutiken 
 12. inläring
 13. klassrumssituationer 
 14. kulturgeografi 
 15. kunskap
 16. lärarprofessionella 
 17. läroplan
 18. metafor
 19. modell
 20. nationalekonomi 
 21. nomotetisk
 22. pedagogiken
 23. politik
 24. politiska systemet, det
 25. positivismen 
 26. regering
 27. riksdag
 28. samhälle
 29. samhällskunnskap
 30. samhällskunskapsundervisningen
 31. samhällsorientering
 32. samhällsvenskap 
 33. sociologi 
 34. statskunskap 
 35. statsvetenskapen 
 36. struktur
 37. system
 38. systemanalytiska 
 39. taxanomi 
 40. teori
 41. term
 42. undervisning 
 43. undervisningspraktiken
 44. undervisningsprocessen 
 45. utbildning 
 46. utbildningsmetodisk forskning 
 47. valsystem
 48. vetenskap 
 49. vetenskapssyner 
 50. ämnesdidaktik 
 51. ämnesmetodiske implikationer 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.