| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

udvikling

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 5 months ago

Udvikling er nøglebegreb i den samfundsmæssige debat.

 

Udvikling handler at ændre noget til det bedre.

 

Udvikling kan modstilles med drift, stilstand, stabilitet

 

Udvikling kan handle om...

 1. afprøvninger
 2. aktionslæring 
 3. bedre og billigere
 4. design tænkning
 5. effektiviseringer 
 6. forandringer
 7. forbedringer
 8. forsøg 
 9. fremtidsrettede tiltag
 10. idéudvikling 
 11. implementering af nye tiltag 
 12. innovation 
 13. kompetenceudvikling
 14. kvalitetsudvikling
 15. ledelsesudvikling
 16. læreprocesser 
 17. løbende tilpasninger 
 18. medarbejderudvikling
 19. nyansættelser 
 20. opgaveændringer 
 21. organisationsudvikling og -ændringer
 22. organisatoriske læreprocesser 
 23. personaleudvikling
 24. produktivitetsforbedringer
 25. produktudvikling 
 26. projekter 
 27. radikale ændringer
 28. rekruttering 
 29. serviceudvikling
 30. skift 
 31. småskala-test
 32. strategiimplementering 
 33. test 
 34. tilpasninger 
 35. turn around 
 36. udskiftninger i ledelsen 
 37. udviklingsprojekter 
 38. ændringer 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.