| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Charlotte Hahn Nielsen og Vibeke Damlund 2018

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 10 months ago

Charlotte Hahn Nielsen og Vibeke Damlund:

"Professionshøjskolen og adjunkten"

 

Kapitel 1 i Vibeke Damlund red 2018, side 13-29

 

19 sider

 • professionshøjskolernes opgave
 • adjunkten og de mange alsidige opgaver
 • adjunkten og undervisningen
 • den nye adjunkt og professionel identitet
 • strukturen i bogen
 • referencer

 

Begreber:

 1. adjunkt
 2. aktiv læring 
 3. berigende læringsoplevelser
 4. erhverv 
 5. faglige udfordringer
 6. forskning 
 7. kompertencer 
 8. meningsfulde læringsoplevelser 
 9. praksisinddragende læringsmiljø
 10. profession 
 11. professionel identitet
 12. professionshøjskole
 13. pædagogiske kompetencer 
 14. sense of belonging
 15. studerende
 16. uddannelse 
 17. udvikling 
 18. understøttende læringsmiljø 
 19. underviser 
 20. undervisning 
 21. videntrekant  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.