| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Sune Sparre og Vibeke Damlund 2018

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 10 months ago

Sune Sparre og Vibeke Damlund:

"erfaringsbaseret undervisning"

 

kapitel 4 i Vibeke Damlund red 2018, side 81-107

 

27 sider

 • hvad er erfaringsbaseret læring?
 • hvad er refleksion?
 • refleksioner og erfaringsbaseret undervisning i praksis
 • erfaringsbaseret læring på arbejde
 • afslutning
 • referencer

 

Begreber :

 1. dagligdagsoplevelser
 2. eksempler 
 3. emotioner 
 4. erfaringer
 5. erfaringsbaseret undervisning
 6. erfaringsgrundlag 
 7. erkendelse 
 8. fagspecifikke erfaringer
 9. forstå 
 10. færdigheder 
 11. generaliseret viden
 12. holdninger 
 13. interpersonelle relationer
 14. konstruktivistisk læringsforståelse 
 15. kontekst
 16. kunnen 
 17. lærende, den
 18. læring 
 19. meningsfulde læreprocesser
 20. praksis 
 21. praktisk kunnen 
 22. profession 
 23. studerende
 24. teori 
 25. undervisning
 26. viden 
 27. værdier 
 28. ægte begreber (Vygotsky 2001) 

 

 

 2019.09.03

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.