| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

internationalisering

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 9 months ago

Internationalisering af uddannelserne er et krav i bekendtgørelsen og en udmøntning af Bologna-processen

 

Internationalisering kan fx handle om

 • anvende udenlandsk litteratur i undervisningen
 • invitere udenlandske studerende 
 • anvende udenlandske gæstelærere 
 • tage på studiebesøg i andre lande
 • anvende komparative analyser af lande i undervisningen 
 • inddrage de studerendes personlige viden om forholdene i andre lande i undervisningen
 • deltage i internationale konferencer 
 • at underviserne forholder sig til den internationale litteratur og forholdene i udlandet, og politikken i EU og FN 
 • at studerende undervises i evidensbaserede metoder, som er anerkendt i den internationale faglitteratur 
 • at undervisere deltagere i international forskning

 

Læs mere her:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.