| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Bjarne Herskind 2009

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 8 months ago

Bjarne Herskind:

"Undervisningsteknik for universitetslærere - formidling og aktivering"

1. udgave 1995

2. udgave 2001, 2. oplag 2004

 

259 sider

 • introduktion
 • Del I (kapitel 1-7)
 • Del II (kapitel 8-17)
 • Litteraturliste

Kapitler:

 1. problemer og principper
 2. planlagte forståelsesprocesser
 3. planlægningsmodellen  
 4. forståelsesværktøjer
 5. visualisering
 6. eksempler i undervisningen
 7. forelæsningen
 8. publikumssyndromet
 9. en pragmatisk vision
 10. studie- og dialogkultur
 11. IT-støttet læring
 12. dialog i undervisningen
 13. gruppearbejde i undervisningen
 14. case-undervisning
 15. forløbsplanlægning
 16. evaluering og udvikling
 17. opsamling: forståelsespædagogik 

 

Samfundslitteratur 2009 (2. udgave, 3. oplag)

 

Kapitel 2: Planlagte forståelsesprocesser (13 sider) Kapitel 3: Planlægningsmodellen 
 1.  indledning 
 2. den intuitive model 
  1. indholdsorientering
  2. afgrænsning
  3. faglogik 
  4. automatik
  5. den intuitive model: opsamling
 3. Krav til en planlægningsmodel
 4. Undervisningens slutprodukt
 5. Undervisningens delprodukter
  1. Pointeanalysen
 6. Hvordan skal undervisningen tilrettelægges?
  1. Logik 
  2. Systematik
  3. Værktøjer og former
  4. Forståelseskomponenter
 7. Planlagte forståelsesprocesser - opsamling 

 

 1. indledning
 2. Hvorfor planlægge
 3. Planlægningsmodellen - overblik
 4. Analysefasen
 5. Grovplanen
 6. Detailplanlægning 
 7. Dokumentation
 8. Planlægningsmodellen - opsamling 

Begreber:

 1. afgrænsning
 2. automatik
 3. delprodukt 
 4. former 
 5. forståelseskomponenter 
 6. forståelsesproces
 7. indholdsorientering 
 8. intutiv model
 9. logik 
 10. pointe
 11. slutprodukt 
 12. systematik 
 13. værktøjer 

Begreber;

 1. analysefasen
 2. detailplanlægning
 3. dokumentation 
 4. grovplanen
 5. planlægningsmodellen
 6. pointe 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.