| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

undervisning i globalisering

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 8 months ago

Hvordan kan man lære om globalisering?

Emnet er stort, men der er også mange måder at lære om det på.

Internettet er en teknologisk motor i globaliseringen og samtidig umådelig stor kilde til viden om fænomenet. En simpel søgning giver 57 mio. hits.

Det samme er sociale medier som Twitter, Facebook mm

 

Didaktisk analyse:

 

Hvad de studerendes forudsætninger?

 

De er forskellige.

 • Nogle, yngre studerende har læst og lært om globalisering i gymnasiet - og måske allerede i folkeskolen
 • Nogle har personlig erfaringer med verden, fordi de/deres familie er flygtet til Danmark
 • Nogle har familie rundt omkring i verden
 • Nogle følger med i nyhederne om internationale begivenheder
 • Nogle har venner fra andre lande.
 • Nogle har rejst i Asien, Amerika, Australien og/eller Afrika.
 • De færreste hører Verden i følge Gram og Orientering på P1 og Deadline på DR2 
 • Ingen læser formentlig videnskabelig litteratur om internationale forhold. 
 • De studerende har forskellige læringsstile. Nogle foretrækker at lytte. Nogle foretrækker at læse. Men de fleste kan lære af at deltage i en samtale, hvor de får hjælp til at reflektere. 

 

De studerendes forhåndsviden kunne undersøges ved hjælp af spørgeskema.

I undervisningen 5. juni gør vi det ved at synliggøre de studerendes viden og forskellighed ved at de placerer sig i rummet ud fra nogle udsagn.

 

Didaktisk mål:

 

Hvad er Jespers vigtigste pointer i undervisningen?

 1. Globalisering er et begreb, der dækker over mange forskellige fænomener
 2. Globalisering har betydning for det danske samfund og danskernes hverdag på mange forskellige måder
 3. Globalisering har stor betydning for socialt arbejde. Det er derfor vigtigt at socialrådgivere forholder sig til globaliseringens konsekvenser og muligheder.
 4. Komplekse samfundsfænomener kan analyseres, fortolkes, forstås og forklares ved hjælp af forskellige modeller og metaforer.
 5. Vi kan lære om samfunds-fænomener på mange andre måder end at undervise ved hjælp af slides.
 6. den planlagte undervisningen kan og skal bidrage til at opfylde flere læringsmål og de generelle kompetencemål på socialrådgiveruddannelsen 

 

Undervisningen kan ikke komme omkring alle aspekter af globalisering. Det, som vi når, skal tjene som eksempler på det mere generelle og komplekse billede 

 

Det jeg konkret vil afprøve i undervisningen er:

1. Anvendelse af konkreter. Jeg medbringer i globus og opfordrer de studerende til på samme måde at finde ting, som kan illustrere globalisering og det betydning for det danske samfund og social arbejdet

2. Anvendelse af modeller. Vi arbejder med at konstruere modeller som en måde at systematisere vores viden og forståelser om emnet.

3. Anvendelse af øvelser, hvor vi placerer os fysisk i rummet for at synliggøre forskelle og ulemper og lære hinanden at kende på nye måder.

4. Inddrage de studerende som oplægsholdere, videnspersoner, dialog-deltagere - i plenum og gruppearbejde

5. Anvende fælles notatark som alternativ til at den enkelte studerende skriver notater i Power Point slides

6. At henvise til min wiki for begreber og litteraturhenvisninger

7. at gøre undervisningen mere oplevelsesorienteret med henblik på at skabe stor engagement og mulighed for refleksion

 

Min hypotese er, at de konkrete læringsaktiviteter giver god energi, engagement, deltageraktivitet - og læring

 

Dataindsamling med henblik på evaluering af undervisningen:

 1. Jeg observerer de studerendes adfærd
 2. jeg lytter til deres mundtlige feedback
 3. Jeg beder dem sende mig en skriftlig feedback på undervisningen - personlig - og/eller i fælles dokument
 4. antal besøg på udvalgte wiki-sider 

 

Konkret plan for undervisningen

 

1. Rammesætning

 • introduktion til formiddagens undervisning -incl. dokumentationsmetoder
 • afdækning af viden om området
 • om fænomenet og redskabet model i samf.undervisning

 

2. Walk and talk om emnet globaliseringen

Produktion af spørgsmål 

 

PAUSE

 

3. Studenteroplæg om dagens tekst

 

4. Gruppearbejde om verdensmålene

 

PAUSE

 

5. Opsamlende plenum

Kvalificering af modeller

 

6. Evaluering

 

7. Aftaler om de næste lektioner:

Hvem vil holde oplæg om kvalitetsudvikling og evaluering

 

 

 

 

2019.09.05 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.