| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

begreber

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 years, 7 months ago

Begreber er et væsentlig element i læring. Fænomener kan bedst forstås (begribes) ved hjælp af begreber.

Teorier forudsætter begreber. Professionelle skal have et reflekteret teoretisk begreb om det de arbejder med.

At lære et fag er også at lære et sprog. Sprog består - blandt andet - af ord (begreber) og grammatik.

Med sproget konstrueres vores sociale virkelighed. 'Gå ikke over ordet - der kommer sprog'.

Det enkelte begreber defineres på forskellige måder i forskellige tekster.

Ords betydning afhænger af sammenhængen, Teksten skal fortolkes i en kontekst. Definitioner skal kritisk vurderes. Er de anvendelige? Hvilke bibetydninger og konsekvenser har det at definere begrebet på den måde? Hvad komme vi til at overse og afgrænse os fra?

 

Nogle af de mange begreber og fænomener, som jeg med fordel kan forholde mig til som adjunkt er 

 1. adjunkt
 2. adjunkt akademiet 
 3. adjunkt-perioden
 4. adjunktplan 
 5. adjunkt-rollen 
 6. aftagerne (kommunerne mfl.)
 7. aktionslæring  
 8. ansøgninger 
 9. arbejdsvilkår for undervisere på VIA (kontor, opgaver mm) 
 10. AV-udstyr 
 11. biblioteket 
 12. bijob 
 13. borgerne som interessenter og slutbrugere (service users) - og mulige medundervisere - i undervisningen
 14. campus 
 15. casebaseret undervisning
 16. censorrollen 
 17. defensive rutiner 
 18. dialogbaseret undervisning 
 19. didaktik
 20. efteruddannelse
 21. egen kompetenceudvikling 
 22. eksamen 
 23. eksamenssnyd 
 24. eksemplaritet  
 25. erfaring
 26. evaluering af undervisning 
 27. EVU
 28. feedback til - og fra - de studerende - og kolleger 
 29. forberedelse af undervisning 
 30. foredrag 
 31. forskning
 32. forskning og udvikling  
 33. forskningscentre
 34. forskningsopgaver 
 35. forskningsorganisering 
 36. forskningsprojekter 
 37. forskningsprogrammer 
 38. FOU
 39. frafald 
 40. færdigheder 
 41. gruppearbejde 
 42. gruppedannelse  
 43. holdundervisning 
 44. interaktive skærme 
 45. internationalisering
 46. internationalt samarbejde 
 47. Iris 
 48. Itslearning 
 49. karaktergivning 
 50. klager fra studerende 
 51. klasserumsledelse 
 52. kodeks for god opførsel 
 53. kollegial supervision 
 54. kompetence
 55. kompetenceudvikling
 56. kontakten med de studerende 
 57. koordinatorroller
 58. kulturen på uddannelsen
 59. kvalifikation  
 60. kvalifikationsrammen  
 61. kvalitet i undervisning
 62. lektor-rollen 
 63. lektoranmodning
 64. lektorgodkendelse
 65. litteratur 
 66. læring
 67. læringsmål 
 68. læringsudbytte  
 69. motivation 
 70. omverdenen 
 71. opgaveportefølje 
 72. ophavsret 
 73. optagelseskriterier
 74. plagiat-regler 
 75. planer i itslearning
 76. planlægning af undervisning, moduler  
 77. praksis
 78. praksisfællesskaber
 79. praktiksteder 
 80. problembaseret læring (PBL) 
 81. problemorientering  
 82. profession
 83. professionshøjskole
 84. projektarbejde
 85. projektorganiseret undervisning
 86. projektrum på itslearning
 87. rammer og vilkår for læring, undervisning og anden opgaveløsning
 88. refleksion 
 89. rum i itslearning 
 90. samarbejde 
 91. studerende
 92. studerende med særlige udfordringer (ordblindhed, psykiske lidelser, funktionsnedsættelser, sociale problemer mv.) 
 93. studieaktivitetsmodellen
 94. studiegrupper 
 95. studiemiljøet 
 96. studieture 
 97. studievejleder
 98. teamarbejde
 99. teamorganisering 
 100. teori 
 101. tidsregistrering
 102. tilbudsskrivning 
 103. tværfaglighed  
 104. UC Viden 
 105. udenlandsophold (Erasmus +) 
 106. udvikling af undervisning, praksis mm
 107. udviklingsopgaver i adjunktperioden 
 108. underviserrollen 
 109. undervisning
 110. undervisningslokaler
 111. vejlederrollen 
 112. vejledning
 113. VIA som organisation og arbejdsplads
 114. viden
 115. videnmedarbejderrollen 
 116. vidensområder 
 117. videreuddannelse
 118. wiki som en del af undervisningen
 119. WiseFlow
 120. økonomi 
 121. øvelser 

 

Se også:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.