| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

David Kolb

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 3 months ago

David Kolb var amerikansk psykolog, ph.d. fra Harvard University,

Professor ansat på Departement of Organizational Behavior. Weatherhead School of Management

Case Western Reserve University

 

Fik i 1984 udgivet bogen

"Experiential learning: experience as the source of learning and development"

(David Kolb 1984)

 

hvor han lavede en syntese af læringsteori i en model, hvor han kobler

 • konkret oplevelse
 • reflekterende observation
 • abstrakt begrebsliggørelse
 • aktiv eksperimenteren

med begribelse og omdannelse; opfattelse, forståelse, meningstilskrivelse og ekspansion og fire basale erkendelsesformer:

 • akkomodativ erkendelse (accomodation)
 • assimilativ erkendelse (assimilation)
 • konvergent lerkendelse (convergence)
 • divergent erkendelse (divergence)

 

Kilder:

 1. David A Kolb 1984
 2. David A Kolb 2012 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.