| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Knud Illeris

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year ago

Knud Illeris er en af de mest kendte danske læringsteoretikere.

 

Han var i mange år professor i uddannelsesforskning på RUC

 

han har modtaget flere internationale og nationale anerkendelser, fx

 1. æresprofessor på Colombia University i New York (2004)
 2. medlem af The Interational Adult Education Hall of fame (2006) 
 3. The Chris Argyris Award of Organizational Learning (2010)
 4. Gymnasielærerforeningens uddannelsespris (2010) 

(kilde: omslaget på Knud Illeris 2011) 

 

Han er forfatter - eller redaktør og/eller medforfatter - til over 30 publicerede tekster (artikler, bøger, rapporter)

 

Han har skrevet flere bøger om læring fx

 1. Knud Illeris 1999
 2. Knud Illeris 2001 
 3. Knud Illeris 2002
 4. Knud Illeris 2004
 5. Knud Illeris 2015
 6. Knud Illeris 2016

 

Han har skrevet en bog om kompetence-begrebet:

 1. Knud Illeris 2011 
 2.  

 

 

Han skrev om problemorienteret projektarbejde og argumenterede for  det som en didaktik allerede i 1970'erne

 

 

2019-09-11 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.