| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Charlotte Dalsgaard 2015

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 2 months ago

Charlotte Dalsgaard:

"Kollegial sparring. Vejen til trivsel og faglig udvikling"

Gyldendal Business 2015

 

252 sider

 • 3 dele:
 • 1. Hvorfor og hvad? (kapitel 1-3)
 • 2. Hvordan sparrer jeg? (kapitel 4-10)
 • 3. Hvordan kommer jeg i gang? (kapitel 11-17)
 • Eftertanke
 • Tak
 • Inspiration
 • Referencer
 • Register

 

Nogle af bogens begreber er:

 1. Adfærd
 2. Afværge situationen
 3. Alene
 4. Andengradslæring
 5. Beslutningsdygtige
 6. Beslutsom
 7. Bøvlede
 8. Coaching
 9. Detektivarbejde
 10. Effektivitet
 11. Faglighed
 12. Faglig hjælp
 13. Faldgruber
 14. Fokuseret
 15. Fokusperson
 16. Følelser
 17. Handlekompetence
 18. Ideer
 19. Kollegial sparring
 20. Måder
 21. Nye vinkler
 22. Næste skridt
 23. Observation
 24. Opgaven
 25. Opgaveløsning
 26. Personlig
 27. Privat
 28. Problemstilling
 29. Professionel
 30. Præstation
 31. Reflekterende team
 32. Roller
 33. Rutiner
 34. Samtale
 35. Situationen
 36. Sparringsformer
 37. Sparringsmodellen
 38. Sparringspartner
 39. Spørgeteknik
 40. Spørgsmål
 41. Struktureret
 42. Supervision
 43. Tilgang
 44. Tillid
 45. Trivsel
 46. Træne
 47. Udforske
 48. Udvikling
 49. Vaner
 50. Virker
 51. Øve

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.