| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

kaleidoskopet

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 7 months ago

Kaleidoskopet kan være en metafor for (teoretisk) undervisning.

 

Underviseren tilbyder de studerende/lærende et redskab, der kan give dem nye oplevelser og se mønstre.

Når den lærende (eller underviseren) bruger redskabet kommer der nye flotte mønstre/billeder frem.

 

Men kaleidoskopet har nogle ulemper. Den giver ikke mulighed for at observere (se direkte ud på) verden ¨som den er'.

Der havde en monitor forbundet med et videokamera, et vindue, en dør, et par briller eller en kikkert været bedre redskab.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.