| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

proces

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 5 months ago

Begrebet proces er meget anvendt i litteratur om undervisning, didaktik og læring

 

Eksempler på processer på en uddannelse:

 

 1. Undervisernes planlægning af moduler
  1. Finde og læse relevant litteratur
  2. Studere evalueringer fra sidste gang
  3. Teammøder
  4. Oprettelse af planer i itslearning
  5. Valg af litteratur til den enkelte lektion
 2. Underviserens forberedelse af den enkelt lektion
  1. Læsning
  2. Didaktiske overvejelser
  3. Evt. udarbejdelse af slides
  4. Evt. kopiering af papirer
 3. Studerendes forberedelse inden lektioner, fx
  1. Kigge på itslearning
  2. Læsning af litteratur
 4. Læreprocesserne i selve undervisningen (lektionerne),fx
  1. Mundtlige oplæg
  2. Dialog Gruppearbejde
 5. Projektarbejde, herunder fx
  1. Formulering af problem
  2. Litteratursøgning
  3. Dataindsamling
  4. Rapportskrivning
 6. Eksamener
  1. Forberedelse
  2. Selve eksaminationen
  3. Votering mellem eksaminator og censor
  4. Feedback til den studerende

 

 2019-09-17 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.