| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Hilde Hiim og Else Hippe 2005

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 2 months ago

Hilde Hiim og Else Hippe:

"Didaktik for fag- og professionslærere"

Gyldendals Lærerbibliotek 2005

 

"Hensigten med bogen er er at bidrage til at udvikle erhvervsdidaktisk professionalitet hos dem, der arbejder med erhvervs- og professionsuddannelse."

(side 15)

 

Bogen er en oversættelse af den norske bog "Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Yrkesdidaktikk ocg yrkeskunnskap"

Bogen er oversat af Knud Fink Ebbesen, som også har skrevet forordet.

 

285 sider

 • forord til den danske udgave af Knud Fink Ebbesen
 • indledning
 1. et snævert begreb om erhvervsdidaktik
 2. hvad er erhvervskundskab?
 3. et udvidet begreb om faglig kundskab 
 4. erhvervskundskabens struktur
 5. funktionsbaserede læreplaner
 6. opgaver fra faget som grundlag for læring
 7. at vurdere erhvervskundskab
 8. erhvervs- og professionsbaseret forskning og udviklingsarbejde
 9. at forske i erhvervspædagogisk virksomhed
 10. erhvervskundskab og lærende organisationer
 • anvendt litteratur, fx tekster af
  1. Bent Flyvbjerg
  2. Chris Agyris
  3. Donald Schön
  4. Dreyfus-brødrene
  5. Jürgen Habermas
  6. Martin Heidegger
  7. Wittgenstein 

 

Begreber:

 1. akademisk kundskabstradition
 2. arbejde
 3. didaktik 
 4. didaktisk relationsmodel 
 5. erhvervsdidaktik
 6. erhvervskundskab
 7. erhvervspædagogisk virksomhed 
 8. erhvervsuddannelse
 9. fagdidaktik 
 10. forskningsbaseret viden
 11. funktionsbaserede læreplaner 
 12. indholdsfokuseret 
 13. kompetente fagudøvere 
 14. kundskab 
 15. kundskabsforståelsen 
 16. kvalificere 
 17. lærende organisationer
 18. læreplan
 19. læreprocesser 
 20. læring 
 21. læringsforudsætninger 
 22. mesterlærertraditionen
 23. metoder 
 24. praktisk orienterede arbejdsopgaver
 25. procedurer
 26. procesorienteret 
 27. profession
 28. professionsbaseret forskning 
 29. professionsbaseret læring 
 30. professionsuddannelse 
 31. rammefaktorer 
 32. relevans 
 33. teori
 34. uddannelse
 35. underviser 
 36. videnskabsdiscipliner 

 

2022-05-30  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.