| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

resultatskabende ledelse

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 7 months ago

I VIAs ledelsesgrundlag står der

 

"VIA skal bidrage til at finde løsninger på samfundets udfordringer sammen vores samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor. Vejen til disse resultater er at have de bedste og mest motiverede medarbejdere. Resultatskabende ledelse handler derfor ikke om at opnå et resultat. Det handler om at skabe det ved at udvikle de medarbejdere, der kan gøre det muligt. Det handler også om at synliggøre, hvilke aftryk vi ønsker at sætte på verden, og fremhæve betydningen og effekten af vores indsats. Det kræver, at vi som ledere formår at sætte både kerneopgaven og medarbejderne i centrum ved at arbejde ud fra en helhedsforståelse. Det kræver også, at vi anvender bl.a. kvalitetsmålinger med en bevidsthed om, at ikke alt kan måles og vejes, og at nøglen til stærke resultater i en videnvirksomhed som VIA først og fremmest er den enkeltes engagement og ambition samt evnen til at samarbejde. "

 

https://medarbejder.via.dk/afdelinger-og-udvalg/stab-strategi-analyse/ledelse/Documents/ledelsesgrundlag/ledelsesgrundlag.pdf

 

Se også

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.