| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

kontinuitetsledelse

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 10 months ago

I VIAs ledelsesgrundlag står der:

 

"kontinuitetsledelse Med det stærke fokus på forandring tabes det ofte af syne, at kontinuitet er en forudsætning for forandring. Behovet for også i morgen at kunne kende og genkende sig selv, sine kolleger og sin organisation og hensigtsmæssigheden i at fastholde velfungerende og effektive rutiner fordrer en vis stabilitet. Det store fokus på forandring kan medføre, at vi som ledere glemmer at holde fokus på driften og kvaliteten af denne. Som ledere skal vi også stille skarpt på det, der ikke skal forandres; på det, der bare skal fungere. Kontinuitetsledelse handler om løbende at få opgaver, organisering og processer på plads for at få arbejdsro; på løbende at få skabt synlige resultater i stedet for kun at fokusere på et slutmål, som alligevel flytter sig"

 

https://medarbejder.via.dk/afdelinger-og-udvalg/stab-strategi-analyse/ledelse/Documents/ledelsesgrundlag/ledelsesgrundlag.pdf

 

Se også

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.