| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

studieaktivitetsmodellen

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 10 months ago

Studieaktivitetsmodellen består af fire kategorier af studieaktiviteter:

  1. undervisning, vejledning og eksamen
  2. underviserinitierede studieaktiviteter, fx projekter og gruppearbejde
  3. studenterinitierede aktiviteter, fx egen forberedelse til undervisning
  4. studenterinitierede aktiviteter, hvor undervisere også deltager 

 

de fire kategorier af studieaktiviteter initieret af underviser  initieret af studerende 
underviser deltager  1. undervisning mm  4. debatarrangementer mm 
kun studerende deltager  2. gruppearbejde mm  3. forberedelse, læsning mm 

 

Modellen skal styrke forventningsafstemningen mellem undervisere og studerende

 

Rektorkollegiet for Danmarks professionshøjskoler besluttede i 2013 at implementerer den på alle professionsuddannelser.

 

Kilde: Hanna Mølgaard og Ane Qvortrup red 2015

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.