| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

studiegruppe

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 7 months ago

 

Studiegruppen karakteriseres som 

 

"et særligt betydningsfuldt læringsfællesskab"

(Chung Kim 2015, side 100)

 

som fx kan bidrage til følgende mål 

 

  • aktiv deltagelse i uddannelsens læreprocesser
  • anerkendelse af den enkelte studerende
  • engagerede studerende
  • socialt liv på uddannelsesinstitutioner
  • tilhørsforhold til studiet
  • trivsel 

 

Andre lignende begreber er: 

  • læsegruppe
  • projektgruppe 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.