| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Helene Hård af Segerstad mfl 1996 og 1999

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 8 months ago

Helene Hård af Segerstad, Alger Klasson & Ulla Tebelius:

"Voksenpædagogik - at iscenesætte voksnes læring"

dansk udgave

Klim 1999

 

oversat fra svensk af Ib Høy Hansen. Den originale svenske udgave udkom på forlaget Studentlitteratur i 1996

 

142 sider

 • forord til den danske udgave, underskrevet Kirsten Aagaard fra Århus Dag- og Aftenseminarium
 • forfatternes forord
 • indledning
 1. læring
 2. kundskab og kompetence
 3. uddannelsesplanlægning
 4. underviseren
 5. at iscenesætte voksnes læring
 • kilder og litteratur 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.