| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Vibe Aarkrog 2010

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 9 months ago

Vibe Aarkrog:

"Fra teori til praksis. Undervisning med fokus på transfer"

Munksgaard Danmark 2010

 

144 sider

 • forord
 • 3 dele med i alt 9 kapitller:
 1. undervisning, der sætter sig spor
 2. transfer
 3. hvor skal eleverne anvende det, de lærer?
 4. hvem er eleverne?
 5. hvad er underisningens indhold?
 6. hvordan anvendes viden og færdigheder i praksis?
 7. praksisrelateret undervisning
 8. taksonomi for nær og fjern transfer
 9. lærerens didaktiske refleksioner
 • forslag til videre læsning
 • stikordsregister

 

Nogle af bogens begreber er:

 1. abstraktionsevne
 2. afvisning 
 3. akkomodation 
 4. anvendelsessituationer
 5. assimilation 
 6. didaktik
 7. forståelse
 8. færdigheder 
 9. knowing how
 10. kompetence
 11. kontekst 
 12. læring
 13. motivation
 14. praksis
 15. praktiske opgaver 
 16. refleksion
 17. situeret læring
 18. taksonomi 
 19. transfer
 20. undervisning 
 21. viden 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.