| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Knud Illeris 1974

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 8 months ago

Knud Illeris:

"Problemorientering og deltagerstyring. 

Oplæg til en alternativ didaktik"

arbejdstekster til psykologi og pædagogik

Munksgaard 1974

 

272 sider

 • redaktionelt forord
 • forord
 • sammenfatning
 1. Indledning
 2. Grundlæggende forhold
 3. Planlægning af problemorienterede, deltagerstyrede uddannelsesforløb
 4. Gennemførelse af problemorienterede, deltagerstyrede uddannelsesforløb
 5. Didaktik og samfundsforandring
 • Referencer
 • Stikordsregister

 

Nogle af bogens begreber er:

 1. akkomodation
 2. alternativ didaktik
 3. arbejdsforhold 
 4. assimilation
 5. bevidstgørende muligheder 
 6. cognitiv
 7. deltagerforudsætninger
 8. deltagerstyret
 9. didaktik
 10. eksamen
 11. eksemplarisk
 12. ekstern evaluering
 13. elevstyring
 14. engagement
 15. erhvervsfaglige grunduddannelser 
 16. evaluering
 17. fag
 18. fast vejleder
 19. feltarbejde
 20. fleksibilitet
 21. folkeskole
 22. formål
 23. frigørende
 24. fysisk miljø 
 25. færdighedskvalifikationer
 26. gruppe, -dynamik
 27. gymnasiet
 28. højere uddannelse
 29. ideologisk
 30. indhold
 31. indlæring 
 32. indlæringsmiljøet 
 33. introduktion
 34. kapitalistisk samfund
 35. kommunikativ didaktik
 36. kompleksitet
 37. kreative kvalifikationer 
 38. kumulativ indlæring 
 39. kvalifikationer
 40. lærer-, -funktioner, -rolle
 41.  
 42. mål
 43. omgivelser 
 44. projekt-, -bearbejdelse, -formulering 
 45. ressourcer
 46. Roskilde Universitetscenter
 47. samfundsmæssigt eksemplarisk 
 48. systemet 
 49. trusler
 50. tryghed
 51. udviklingstendenser
 52. utryghed 
 53. vejleder 
 54. vejledning 
 55. vitale tekster 
 56. ydre forhold, rammer
 57. åbenhed 

 

Didaktisk litteratur   egen bogsamling    28. juli 2018 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.