| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Eva W Hultengren 1979

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 3 months ago

Eva W Hultengren:

"Tværfaglighed som politisk undervisning"

Serie om uddannelsesforskning nr.2. Forskningsrapport.

Institut for Uddannelse og Socialisering

Aalborg Universitetsforlag 1979

 

281 sider

 1. introduktion
 2. begreberne i den nye universitetspædagogik
 3. tværfaglighedens to dimensioner
 4. den danske borgerlige stat og tværfagligheden
 5. politisk arbejde som tværfaglig undervisning ved universiteterne
 6. den konkrete tilrettelæggelse af en tværfaglig undervisning
 • Litteraturliste
 • Bestemmelser om forskellige uddannelser

 

Nogle af begreberne i forskningsrapporten:

 1. eksemplarisk pædagogik
 2. erhvervsfunktioner
 3. erkendelsesdimension
 4. forudsætning 
 5. kvalifikationer
 6. politiske intensioner 
 7. problemorientering
 8. projektarbejde 
 9. projektorganisering
 10. projektrapporter
 11. pædagogiske begreber, forløb, mål
 12. ressourcer 
 13. specialisering 
 14. tværfaglighed 
 15. tværvidenskabelig 

 

Didaktisk litteratur   egen bogsamling    18. august 2018 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.