| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

egne erfaringer med supervision

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 6 months ago

Min primære erfaring med supervision stammer fra Uddannelsesafdelingen i Århus Amt 1999-2006 , hvor lederen Annemette Digmann satte en ramme for, som jeg husker på følgende måde:

 

"her i afdelingen har konsulenterne metodefrihed. Men det er et krav at den enkelte konsulent har et teoretisk reflekteret begreb om det hun/han gør og løbende forholder sig til sig selv og sin opgaveløsning. Derfor er det obligatorisk at deltage i en læringsgruppe med 4-5 konsulentkolleger, hvor der foregår supervision." 

 

Læringsgruppernes sammensætning skiftede undervejs - og det var en ledelsesbeslutning, hvilke konsulenter, der var i samme gruppe.

På et tidspunkt var der tre læringsgrupper:

 1. en læringsgruppe for konsulenter med en psykodynamisk tilgang til konsulentarbejde
 2. en læringsgruppe med konsulenter med en systemisk tilgang til konsulentarbejde
 3. en læringsgruppe med konsulenter med en æstetisk tilgang til læreprocesser og konsulentarbejde 

 

I læringsgrupperne superviserede konsulenterne hinanden på skift (kollegial supervision)

Læringsgrupperne havde i flere år også mulighed for selv at indgå aftale med en ekstern supervisor.

De fleste konsulenter i Uddannelsesafdelingen havde erfaring med supervision fra længerevarende konsulentuddannelser, fx på DISPUK, Udviklingskonsulenterne eller Ankerhus. Jeg deltog selv i kurser udbudt af DISPUK og Kensington Consultation Center, mens jeg var i Århus Amt.

Der var også mulighed for at deltage i eksterne supervisionsgrupper med konsulenter fra andre arbejdspladser. Jeg var i en gruppe, som havde Appriciative Inquiry som fælles interesse.

 

Jeg har derfor selv oplevet mange forskellige supervisorer fx

 1. Nils Peter Rygaard
 2. Cristian Lima 
 3. Peter Lang fra Kensington Consultation Center i Storbritannien 
 4. Allan Holmgren fra DISPUK 
 5. Ditte Hughes 
 6. Lars Paaby 
 7. Klaus Bertelsen
 8. Karsten Dyring Larsen 
 9. Jørgen Jørgensen
 10. Mette Østergaard
 11. Bente Sonne
 12. Birthe Johansen
 13. Ellen Brinch Jørgensen
 14. Thomas Specht 
 15. Lena Uldall
 16. Else Marie Skadborg 
 17. Inge Tranborg
 18. Lars Bonde Ubbesen
 19. Steen Lykke
 20. Tom Mårup
 21. Mads Ole Dall 
 22. Frank Iversen 
 23. Bente Lynge 
 24. Benedicte Madsen 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.