| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

egen undervisningserfaring

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 6 months ago

Som adjunkt skal man først og fremmest undervise.

 

Hvilke oplevelser trækker jeg på, når jeg underviser?

 • For det første har jeg deltaget i undervisning i 48 år. Jeg har fx deltaget i undervisning på Aarhus Universitet i efteråret 2018. I efteråret 2019 har jeg deltaget i undervisning om professionsdidaktik på Adjunkt Akademiet på VIA.
 • Jeg har selv undervist i over 30 år. I over 25 år har jeg fået penge for det. Her er de vigtigste:

 

Undervisningsopgaver på uddannelser med bekendtgørelse og studieordning 

 1. Socialrådgiveruddannelse, VIA Holstebro - siden september 2018 
 2. Specialuddannelsen for psykiatrisygeplejersker - siden 2013
 3. Speciallægeuddannelsen - i 2005-2006 og igen 2017-2018
 4. Diplomuddannelse  for leder i sundhedsvæsenet (DLS) 2003-2005 
 5. Diplomlederuddannelser (JCVU) i 2002
 6. Dansk Kommunalkursus og kommunomuddannelsen (i 1990'erne)

 

Undervisning af offentlige ansatte i øvrigt:

 1. Diverse kurser og læringsseminarer i Region Midtjylland 2007-2017
 2. Mellemlederuddannelsen, Århus Amt 1999-2006
 3. Diverse kurser, kompetenceudviklingsforløb og temadage i Århus Amt 1999-2006
 4. Lederuddannelse og diverse kurser i i projektledelse, kvalitetsudvikling, arbejdsfastholdelse mm i Vejle Kommune 1994-1999 
 5. Projektlederkursus for ansatte på Kolding Erhvervscenter 

 

Vejledererfaring

 1. socialrådgiveruddannelse, VIA Holstebro (siden september 2018) 
 2. administrationsbacheloruddannelsen, VIA Aarhus og Viborg (oktober-december 2018, eksaminator i januar 2019)
 3. forbedringsvejlederuddannelsen i Region Midtjylland 2016-2017 
 4. satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015
 5. kvalitetsudviklingsprojektet Kronikerkompasset 2010
 6. kvalitetsudviklingsprojektet Styr på Diabetes 2007
 7. diplomuddannelse for ledere i sundhedsvæsenet (DLS) 2003-2005 
 8. bacheloropgave på Handelshøjskolen i Århus 2002
 9. Dansk Kommunalkursus og kommunom - i sidste halvdel af 1990'erne
 10. Tutor på Aalborg Universitet 1986 og 1987 

 

Se også egne erfaringer med PBL  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.