| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

gruppearbejde

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 years, 11 months ago

De studerende på socialrådgiveruddannelsen og andre professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser arbejder i grupper.

Det gælder også på statskundskab på Aarhus Universitet, samfundsvidenskab på Aalborg Universitet - og på RUC:

 

"Projektarbejdet foregår i grupper, ligesom grupper benyttes i anden undervisning til fx læsegrupper og mindre gruppeopgaver. Gruppearbejdet betyder, at den enkeltes interesser skal afstemmes med andres, og det udfordrer til vedvarende dialog og forhandling. Det handler om at fremme individuelle og kollektive erkendelsesprocesser og samarbejde. De læringsmæssige hovedargumenter for gruppearbejdet ligger i at grupper indholdsmæssigt og metodisk kan belyse et problem mere omfattende og dybdegående end den enkelte studerende kan alene, ligesom der gennem de faglige diskussioner i gruppen foregår en gensidig læreproces. Det er centralt, at de studerende oplever at de kan bidrage med forskellige vinkler og, at diversiteten i gruppen i sig selv skaber læring og kreativitet, fordi diversitet og mangfoldighed styrker den refleksive evne. Gennem en oplevelse af forskellighed erfarer den enkelte, at eksisterende antagelser og indlysende sandheder kan anfægtes. Det er et stærkt grundlag for at den enkelte studerende udvikler faglighed, refleksivitet og evne til at tage aktivt del i de udfordringer vi står over for – som individer og som samfund."

(Pædagogisk profil på Roskilde Universitet)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.