| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

hvorfor samarbejde internationalt

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 5 months ago

Professionshøjskoler er underlagt et krav om internationalisering

 

Argumenterne er, at

 1. Danmark er en del af det internationale samfund
 2. Globaliseringen har konsekvenser for personer, organisationer, nationer og opgaveløsning
 3. Der findes ideer, viden, teorier, metoder uden for Danmarks grænser, som med fordel kan importeres, adopteres og anvendes i Danmark
 4. Danmark kan - og skal - eksportere viden, knowhow, produkter og services til udlandet - for at få valutaindtægter, arbejdspladser og sikre fortsat økonomisk vækst - og for at være med til at løse de globale problemer (jf. FNs verdens mål)
 5. Danskere skal have mulighed for at studere og søge arbejde i udlandet 
 6. Borgere fra andre lande skal have mulighed for t komme til Danmark for at studere og arbejde - indenfor udlændingelovens regler 

 

Hvad betyder det for mig som adjunkt?

 

Forventningen er, at jeg bidrager til VIAs internationalisering ved at

 • Anvende international anerkendt viden i undervisningen (fx forskningsresultater, metoder, teknologi)
 • Sammenligne danske forhold med forhold i andre lande 
 • Udvikle de studerende kompetencer til at agere i en globaliseret verden
 • Gøre de studerende opmærksom på relevante engelsksprogede tekster og opfordre dem til at læse dem
 • Samarbejde med kolleger på uddannelsesinstitutioner i andre lande, fx Saxion i Holland
 • Arrangere besøg fra udlandet 

 

The main purpose of the cooperation between VIA and Saxion is to provide relevant learning opportunities for the students.

For the danish students a visit from Saxion can help them to achieve the following aims:

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.