| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

feedback

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 4 months ago

Begrebet feedback anvendes i den didaktiske litteratur, som en aktivitet, der kan understøtte læring

 

Hvad er feedback?

 

"Feedback er informasjon vi mottar, som hjelper oss å forme vår neste handling."

(James og Jill Nottingham 2017, side 15)

 

"den information, der bruges til at mindske kløften mellem et aktuelt niveau og et ønsket niveau"

(professor Ramaprasad, gengivet i Jørgen Bærenholdt og Vibeke Christensen 2017, side 11)

 

"information fra en feedbackgiver til den lærende (en feedbackmodtager) med henblik på at støtte den lærende i at reducere afstanden mellem den nuværende indsigt eller præstation og det ønskede mål"

(Jørgen Bærenholdt og Vibeke Christensen 2017, side 12)

 

"et lærings- og udviklingsfremmende tiltag"

(Jørgen Bærenholdt og Vibeke Christensen 2017, side 69)

 

Hvorfor give feedback?

 

feedback understøtter læring (se fx Jørgen Bærenholdt og Vibeke Christensen 2017)

 

Hvorfor modtage feedback?

 

feedback understøtter læring (se fx Jørgen Bærenholdt og Vibeke Christensen 2017)

 

"empowers active learners with strategically useful information, thus supporting selv-regulation"

(Bangert-Drowns et al 1991:214, her citeret fra Grethe Dolmer mfl 2016, side 6)

 

Hvem giver hvem feedback?

 

feedback kan gives af læreren/underviseren, andre elever/studerende eller eleven/den studerende (den lærende) selv

 

Hvordan give feedback?

 

Hvordan modtage feedback?

 

Hvad er feedback?

Hvorfor give feedback?

Hvorfor modtage feedback

Hvem giver hvem feedback?

 

"Jeg begikk den feilen å oppfatte feedback som noe lærere gir til elever. Jeg oppdaget at feedbacken er mest effektfull når den gis fra elev til lærer. Det de vet, det de forstår, der de begår feil, når de har feiltolket noe, når de er uengasjerte - det er der undervisning og læring kan være sykronisert og effektfull"

(Hattie, J. (2009: Visible learning: a synthesis over 800 meta-analyses related to achiement. Routledge. Oversat og citeret i James og Jill Nottingham 2017: 39)

 

Hvordan give feedback?

Hvordan modtage feedback?

 

faldgruber i at give og modtage feedback

 

"lærernes ser alt for ofte vurderingsfeeedback som udsagn om elevernes og deres egen undervisning"

(Hattie 2013:198 - her citeret fra Jørgen Bærenholdt og Vibeke Christensen 2017, side 49)

 

Vigtige begreber, der kan hjælpe med at praktisere, evaluere, tale om og reflektere over feedback er fx:

 1. adfærd
 2. anerkendelse
 3. angst 
 4. anledning 
 5. anmodning 
 6. assessment 
 7. autopoesis 
 8. bedømmelse
 9. begrundelse 
 10. behov 
 11. beskrivelse
 12. bevæggrund 
 13. collaborative learning
 14. CMM - coordinated management of meaning 
 15. destruktiv feedback 
 16. dialog
 17. digital feedback 
 18. diskurs
 19. diskursis praksis 
 20. dom 
 21. egenskab 
 22. eksamen 
 23. elevfeedback 
 24. engagement 
 25. evaluering
 26. evalueringskultur
 27. feedbackkategori 
 28. feedbackkompetencer 
 29. feedbackkriterier 
 30. feedbackkultur 
 31. feedbackmetoder 
 32. feedbackniveauer 
 33. feedbackspørgsmål 
 34. feed forward 
 35. feed up 
 36. formativ vurdering 
 37. formål 
 38. følelser 
 39. gensvarsmodellen 
 40. give feedback 
 41. handlemuligheder 
 42. handlingsspørgsmålet 
 43. indirekte feedback fra elever til lærer 
 44. information 
 45. input 
 46. intension 
 47. interesser
 48. interview 
 49. interviewguide 
 50. invitation
 51. IRIS 
 52. karakter 
 53. kausalitet 
 54. kommunikation 
 55. kommunikative kompetencer 
 56. kompleks pædagogisk praksis 
 57. konstruktiv feedback 
 58. kontekst 
 59. kritik 
 60. krænkelse 
 61. kultur
 62. ledelse 
 63. lærerpersonligheden
 64. lærerrollen 
 65. læringsforvaltning(sniveau) 
 66. læringshensigter 
 67. læringsmuligheder 
 68. magt 
 69. metarefleksiv selvreguleringsfeedback 
 70. modtage feedback 
 71. motivation 
 72. mundtlig feedback 
 73. mål 
 74. målspørgsmålet 
 75. narcisisme 
 76. negativ feedback 
 77. observation 
 78. opgavefeedback 
 79. opgaveniveau 
 80. opstillet standard 
 81. outsider witness group 
 82. peer to peer feedback 
 83. personligt niveau 
 84. procesfeedback 
 85. procesrelatret evaluering 
 86. procesniveau 
 87. professionsuddannelserne 
 88. projektion
 89. projektiv identifikation 
 90. præstation 
 91. reaktion 
 92. refleksion 
 93. refleksioner over egen praksis 
 94. reflekterende team 
 95. reliabilitet 
 96. responsiv 
 97. ris 
 98. rituel handling 
 99. ros 
 100. samtidens didaktiske paradigme 
 101. selvrefererende 
 102. selvreguleringsniveau 
 103. selviscenesættelse
 104. selvoptaget 
 105. selvovervågnong 
 106. selvpromovering 
 107. selvregulerignsfeedback 
 108. selvreguleringsniveau 
 109. skriftlig feedback 
 110. social identitet 
 111. sociale kompetencer 
 112. statusspørgsmålet 
 113. stilladsering 
 114. støj 
 115. succeskriterier 
 116. systematisk feedback 
 117. systemer 
 118. tak 
 119. talehandling 
 120. timing 
 121. transformation 
 122. 360 graders feedback 
 123. udviklingen af undervisningen 
 124. underviserrollen 
 125. validitet
 126. viden 
 127. vurdering 
 128. vurderingsfeedback 
 129. årsag 

 

Anvendt litteratur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-02-14 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.