| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Søren Brostrøm

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 3 months ago

Søren Brostrøm (født 1965) er læge, direktør og leder af Sundhedsstyrelsen

2019- : Formand for WHO's regionalbestyrelse for Europa (Standing Committee of the Regional Committee, SCRC)
2017- : Medlem af WHO's regionalbestyrelse for Europa (Standing Committee of the Regional Committee, SCRC)
2015- : Direktør i Sundhedsstyrelsen
2011-2015: Enhedschef og overlæge for Sygehuse og Beredskab i Sundhedsstyrelsen

2011: Master of Public Administration fra CBS
2009-2011: Klinisk lektor, Institut for Gynækologi og Obstetrik (nu under Institut for Klinisk Medicin), Københavns Universitet
2009-2011: Overlæge, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Herlev Universitetshospital
2007-2008: Overlæge, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Glostrup Hospital
2007: Afdelingslæge, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Århus Universitetshospital Skejby
2003: Uddannet speciallæge i gynækologi-obstetrik, ph.d.
1995: Uddannet cand.med. fra Københavns Universitet
1984: Student fra Gammel Hellerup Gymnasium.

1978: Boede med sin mor og bror i USA

Hvad kan jeg som underviser lære af Søren Brostrøm?

 

Umiddelbart er der meget der adskiller Brostrøm og mig.

Han er speciallæge, forskeruddannet (ph.d.), direktør, topembedsmand, rådgiver for regeringen og i mange år ansat i Sundhedsstyrelsen.

Han er blevet kendt i den brede befolkning i forbindelse med HPV-vaccine-sagen, medicinsk cannabis og - især - i Corona-virus-sagen.

 

Men hans og min opgave ligner også lidt hinanden:

 1. han skal formidle et komplekst fænomen 
 2. hans målgruppe har personlige erfaringer og holdninger, der kan forhindre dem i at forstå budskabet
 3. der er i målgruppen en vis nervøsitet om fremtiden, som får nogle til at efterspørge forenkling af budskaberne
 4. de personer, der lytter er i nogen grad afhængig af, at den ansvarlige har styr på sin viden og sine prioriteteter
 5. han arbejder tæt sammen med en række andre personer, hvis indsats også påvirker hans opgaveløsning
 6. han kan også få meldinger ovenfra, som han må rette ind efter. 
 7. men når han stiller op, så er det ham, der er den

 

Hvad gør Søren Brostrøm, som jeg kan lade mig inspirere af?

 1. han kommunikerer klart og troværdigt
 2. han sammenfatter sine budskaber i få enkelte punkter
 3. han lytter til - og svarer på - spørgsmål 
 4. han holder fast i sin integritet 
 5. han begår fejl - og erkender dem - og påtager sig sit personlige ansvar
 6. han justerer sin strategi efterhånden som situationen - og viden om den - udvikler sig 
 7. han har forberedt sig godt  

 

Kilder:

 

2020-03-29 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.