| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Maria Nyborg Matthiesen mfl 2014

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 years, 8 months ago

Maria Nyborg Matthiesen, Hanne Møller og Susan Starbæk Nielsen:

Strategisk aktionslæring. Når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis

Akademisk Forlag 2014

 

202 sider

 • forord
 • del I: strategisk aktionslæring -grundlag og principper (kapitel 1-6)
 • del II: strategisk aktionslæring i praksis (kapitel 7-8)
 • afrunding
 • begreber
 • litteratur
 • stikordsregister

 

Kapitler:

 1. hvad er strategisk aktionslæring?
 2. teoretisk grundlag for strategisk aktionslæring
 3. de seks grund elementer i strategisk aktionslæring
 4. styrker og svagheder i strategisk aktionslæring 
 5. strategisk aktionslæring som fleksibel metode
 6. kobling af strategi med læreprocesser - et eksempel fra praksis
 7. proceskonsulentens opgaver
 8. ledelsens opgaver 

 

Bogen anvender bl.a. følgende begreber:

 1. aktionslæring
 2. business driven action learning
 3. forankre forandringer
 4. forankring 
 5. forretningsudvikling
 6. high impact learning 
 7. implementeringsplan
 8. kompetenceudvikling 
 9. kontekst
 10. ledelse
 11. leder
 12. læreproces 
 13. læring 
 14. medarbejdere 
 15. medlemmer
 16. mening 
 17. motivation 
 18. mål 
 19. organisation
 20. organisatorisk læring 
 21. performance 
 22. praksisfællesskab 
 23. proceskonsulent
 24. projekt 
 25. refleksion 
 26. strategi 
 27. synergi
 28. tavs viden
 29. top-down
 30. transfer 
 31. vanetænkning
 32. viden 

 

 

 

2020-10-04  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.