| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Michael Andersen mfl 2021

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 7 months ago

Michael Andersen, Bjarne Wahlgren og Jakob Wandall:

Evaluering af læring, undervisning og uddannelse

2. udgave

Hans Reitzels Forlag 2021

 

278 sider

 • forord  - fra 1. udgave i 2017
 • forord til 2. udgave - som er redigeret af Michael Andersen
 1. evalueringsbegrebet
 2. evalueringsfeltets rødder
 3. evaluering af læring
 4. evaluering af kompetencer
 5. evaluering af undervisning
 6. evaluering af uddannelse
 7. målopfyldelsesevaluering
 8. effektevaluering
 9. procesevaluering
 10. virkningsevaluering
 11. eksterne kvalitetssikringssystemer
 12. internationale sammenligninger med PISA som eksempel
 13. anvendelse af evalueringer
 14. evalueringsprocessen i større projekter
 • litteraturliste
 • register 

 

Anvendte begreber er fx:

 1. ABC-modellen
 2. adaptive test
 3. afrapportering 
 4. akkreditering 
 5. aktionsforskning 
 6. aktører
 7. anvendelse 
 8. analyse 
 9. antagelser 
 10. auditering 
 11. bedømmelse 
 12. bemanding 
 13. bieffekter 
 14. budget 
 15. dataindsamling
 16. Delphi-metoden 
 17. effektevaluering
 18. effektmål 
 19. evaluering 
 20. evalueringsdesign
 21. evalueringskontekst 
 22. forskningscirklen
 23. indsatsen 
 24. internationale evaluering 
 25. kausalitet
 26. kompetence
 27. kontekst 
 28. kvase-eksperimentelle design 
 29. lærerroller
 30. læring 
 31. matching 
 32. målopfyldelsesevaluering
 33. procesevaluering 
 34. programteori
 35. randomiseret kontrolleret eksperiment 
 36. registerdata 
 37. spørgeskema 
 38. virkningsevaluering 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.