| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

David Budtz Pedersen mfl 2019

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 2 months ago

David Budtz Pedersen, Kristian Martiny, Alfred Birkegaard og Jacob Wested:

Kollaboration. Vejen til åben forskning og åben innovation

Samfundslitteratur 2019

 

217 sider

 • forord
 1. introduktion
 2. den historiske baggrund 
 3. vidensamarbejde
 4. post-, anti- og dedisciplinaritet 
 5. kollaborativ problemløsning
 6. kollaborativ kapitalisme 
 7. videnskommunikation
 8. kollaborative kontrakter
 9. ophavsret, patenter og kollaborative produkter 
 • efterord
 • litteratur
 • indeks

 

Nogle af bogens mange begreber:

 1. antidisciplinaritet
 2. augmenteret forskning
 3. definitioner 
 4. eksponentiel vækst
 5. eksistentiel krise
 6. empiriske studier
 7. fjerde industrielle revolution, den
 8. immaterielle rettigheder 
 9. innovationssystemer 
 10. integrative vidensmiljøer 
 11. intellektuelle gratister
 12. interdisciplinaritet
 13. kollaborative kontrakter
 14. kollaborativ problemløsning 
 15. kommunikationsparadokset
 16. kontekstualiserede kontrakter
 17. kontraktbaserede rettigheder 
 18. massekollaboration 
 19. organisation
 20. paradigme
 21. rettigheder 
 22. sociale data 
 23. transparens 
 24. tværvidenskab
 25. vidensafkast 
 26. videnscirkulation
 27. vidensproduktion 
 28. videnssamfundet 
 29. værdiskabelse 

 

2022-04-18  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.