| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Carsten Nejst Jensen red 2000

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 1 month ago

Carsten Nejst Jensen redgiverede antologien

Om voksenundervisning - grundlag for pædagogiske og didaktiske refleksioner

Billesø og Baltzer 2000

 

Bogens primære målgruppe er studerende på voksenunderviseruddannelsen og voksenpædagogiske kurser.

Den sekundære målgruppe er lærer i voksenundervisningen, herunder også lærer på videregående uddannelser.

Bogen er således ikke målrettet underviser på professionsbacheloruddannelser, men kan hjælp med at .

 

464 sider

 1. voksenpædagogik (1-7)
 2. voksenpædagogisk sociologi (8-14)
 3. voksenpædagogisk psykologi (15-22)
 4. voksendidaktik (23-40)
 • Om forfatterne (antologien har 41 bidragydere/medforfattere)
 • Kildehenvisninger

 

Hvert kapitel består af flere temaer med flere (under)kapitler med hver deres forfatter. I alt er der 40 små kapitler. Nogle af antologiens hovedbegreber er 

 1. almenkvalificering
 2. dannelse 
 3. dannelsesprocesser
 4. didaktik 
 5. fjernundervisning 
 6. livsverden
 7. læreprocesser
 8. lærerprofessionalisme 
 9. lærerroller
 10. læring
 11. læringsmiljø
 12. mesterlære
 13. moderne samfund
 14. projektarbejde
 15. pædagogik
 16. refleksivitet 
 17. uddannelser 
 18. undervisning
 19. vejlederrollen 
 20. voksenpædagogik 
 21. voksenuddannelse 

 

Nogle af forfatterne, som har bidraget til antologien er:

 1. Bjarne Wahlgren, professor i voksenpædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet
 2. KE Løgstrup, professor ved Aarhus Universitet 1943-1975
 3. Knud Illeris, professor på RUC 
 4. Lars-Henrik Schmidt, dr.phil og rektor på Danmarks Pædagogiske Universitet 
 5. Steinar Kvale, professor på Aarhus Universitet, som har skrevet om mesterlære (Steinar Kvale 2000
 6. Thomas Ziehe, tysk professor i pædagogik 

 

Nogle af de teoretikere, som teksterne i antologien henviser til er:

 1. Brødrene Dreyfuss
 2. Erling Lars Dale
 3. Etienne Wenger
 4. Jean Lave
 5. Jean Piaget
 6. John Dewey
 7. NFS Grundtvig 
 8. Pierre Bourdieu
 9. Platon 
 10. Thomas Ziehe 

 

2022-05-19  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.