| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Line Helverskov Horn mfl red 2021

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 8 months ago

Line Helverskov Horn, Peter Møller Pedersen og Marianne Georgsen redigerede antologien

Teori og praksis i professionsdidaktik. En bog om refleksiv praksislæring

Aalborg Universitetsforlag

 

272 sider

4 dele med i alt 19 kapitler

Del 1: Teoretiske begrundelser for og diskussioner af refleksiv praksislæring (kapitel 1-6)

Del 2: Tværgående temaer (kapitel 7-12)

Del 3: Eksemplariske cases (kapitel 13-18)

Del 4: Perspektiver (kapitel 19)

Samlet bibliografi

Om forfatterne (antologien har i alt 35 bidragydere/medforfattere)

 

Kapitler:

 1. mod en moderne professionsdidaktik
 2. kernebegreber i refleksiv praksislæring
 3. refleksion i pårofessionsuddannelser
 4. refleksiv praksislæring og dannelsestænkning
 5. professionel dømmekraft og refleksiv praksislæring
 6. praksisteoretiske perspektiver på refleksiv praksislæring
 7. fortællinger og identitetsdannelse
 8. tværprofessionelle professionskompetencer
 9. cases som refleksive øverum 
 10. feedback og innovativ tænkning
 11. refleksiv praksislæring i et blended learning-format
 12. problemorienteret projektarbejde
 13. refleksiv praksislæring i krydsfeltet mellem uddannelse og erhvervsliv
 14. valgfagsudvikling på to sundhedsuddannelser
 15. peerfeedback i pædagoguddannelsen
 16. uddannelsesklinik på fysioterapeutuddannelsen
 17. et tværprofessionelt og internationalt undervisningsforløb
 18. udforskning og læringsspil
 19. relationer mellem teori og praksis kan udfordre og perspektivere refleksiv praksislæring 

 

Blandt antologiens anvendte begreber er:

 1. afsæt
 2. aktiviteter
 3. aktiv medvirken
 4. blended learnng
 5. cases
 6. dannelse
 7. demokratisk samfund
 8. didaktik
 9. didaktiske grundprincipper 
 10. dømmekraft
 11. eksemplariske princip 
 12. eksplicit videngrundlag 
 13. epistemisk videnform
 14. erfaringer 
 15. erfaringsbaseret læring (experiental learning - jf. John Dewey 1933, Donal Schön 1983 og David Kolb 1984) 
 16. erfaringsgrundlag
 17. erhvervsliv
 18. etisk bevidsthed 
 19. faglig viden 
 20. feedback
 21. format
 22. formel undervisning 
 23. fortællinger
 24. fysioterapeutuddannelsen ,
 25. færdigheder
 26. gode eksempel, det 
 27. grundprincipper
 28. handling 
 29. identitetdannelse
 30. innovativ tænkning 
 31. intensionalitet
 32. internationalt undervisningsforløb
 33. kernebegreber
 34. kompetencer 
 35. kontekst 
 36. krydsfeltet 
 37. lærende, den 
 38. læreprocesser
 39. læring 
 40. læringsforståelse 
 41. læringsspil
 42. læringsteoretisk afsæt
 43. læringsteori 
 44. metoder
 45. mening 
 46. moderne professionsdidaktik
 47. nous (Aristoteles begreb for næsthøjeste videnform- intuitiv forståelse)
 48. operationalisering 
 49. oplevelse
 50. passende forstyrrelser 
 51. peerfeedback
 52. perspektivere
 53. phronesis (Aristoletes begreb for praktisk fornuft og dømmekraft) - side 11 
 54. poiesis (den håndværksmæssige praksis) 
 55. praksis 
 56. praksisformer 
 57. praksisforståelse 
 58. praksislæring 
 59. praksisnærhed 
 60. praksisteoretiske perspektiver
 61. praksisteori 
 62. praktiske synteser
 63. praxis (Aristoteles begreb for en etisk, social eller politisk handleform - der forudsætter videnformen phronesis) - side 11 
 64. problembaseret læring
 65. problemorienteret projektarbejde
 66. processer 
 67. professionel dømmekraft
 68. professionel handling
 69. professionel praksis
 70. professionel viden 
 71. professionsdidaktik
 72. professionshøjskolerne 
 73. professionsuddannelser
 74. pædagoguddannelsen 
 75. rammer for undervisning
 76. refleksion
 77. refleksiv praksislæring (RPL)
 78. refleksive øverum 
 79. relationer
 80. rum for dialog 
 81. samspil 
 82. sophia (Aristoteles begreb for visdom - den højeste viden)
 83. studerende
 84. sundhedsuddannelser
 85. techne (Aristoteles begreb for teknisk kunnen og håndværksmæssig snilde)  
 86. teknikker
 87. teoretiske analyser 
 88. teoretisk grundlag 
 89. teori 
 90. theoria (Aristoteles) - den teoretiske praksis 
 91. tværprofessionelle professionskompetencer 
 92. tænkning
 93. uddannelse 
 94. udforskning
 95. undervisere 
 96. undervisning 
 97. undervisningsforløb
 98. undervisningsnære eksempler
 99. videnformer
 100. videntrekanten

 

2022-06-07 

2022-05-30 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.