| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

professionel viden

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years ago

Begrebet "professionel viden" anvendes fx af Donald A Schön i sin bog uddannelse af den reflekterede praktiker (Donald A Schön 2013 

(i forordet side IX; i kapitel 1, side 3)

 

Schön skriver om "den fremherskende forestilling om en regelret professionel viden baseret på teknisk rationalitet" (side 3)

 

Schön introducerer som alternativ til denne videns-epistomologi begreberne

 

  • refleksion-i-handling
  • refleksion-i-praksis

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.