| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lars Ulriksen 2021

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 11 months, 1 week ago

Lars Ulriksen:

God undervisning på de videregående uddannelser. En forskningsbaseret brugsbog.

2. udgave (1. udgave udkom i 2014: Lars Ulriksen 2014)

Frydenlund

 

Bogen retter sig mod undervisere på mellemlange og lange videregående uddannelser på professionshøjskoler og universiteter.

 

Forfatteren er professor ved Institut for Naturfagenes Dodaktik på Københavns Universitet og har forsket i univeristetspædagogik siden midten af 1990'erne

Han har undervist på adjunktpædagogikum og efteruddannelse for universitetslærere siden 1999

 

437 sider

 • forord
 • Del I (kapitel 1 og 2) 
 • Del II: Planlægning af undervisning (didaktiske overvejelser) - kapitel 3-8
 • Del III: (om undervisningsformer) Kapitel 9-13
 • Stikord

 

Kapitler:

 1. indledning
 2. læring og undervisning
 3. hvorfor skal de studerende lære det de skal? 
 4. kompetencer og kompetencemål (hvad skal de studerende lære?)
 5. udvælgelse af indhold (hvad skal de studerende lære, 2?)
 6. undervisningsformer: hvad er rammerne for undervisningen? 
 7. hvordan skal de studerende evalueres?
 8. hvem skal lære noget? - om de studerende
 9. forelæsninger og strukturering af oplæg 
 10. aktiv inddragelse af de studerende
 11. problembaseret læring (PBL) og deltagerstyret projektarbejde
 12. vejledning
 13. evaluering og udvikling af egen undervisning

 

Nogle af bogens mange begreber:

 1. adjunktpædagogikum
 2. bacheloruddannelser
 3. effekten
 4. formidlere
 5. forstå
 6. gennemføre undervisning
 7. kontakt
 8. krydspres
 9. kursus 
 10. kvalitet
 11. modul 
 12. planlægge undervisning
 13. professionshøjskoler
 14. studerende
 15. underviserne
 16. underviserpraksis
 17. undervisning
 18. videregående uddannelser
 19. værdi 
 20.  

2022-06-29  

Lånt på VIA Biblioteker

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.