| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

studieaktiviteter

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 12 months ago

Hvad er studieaktiviteter?

 

En kilde til viden om begrebet og fænomenet studieaktiviteter er studieaktivitetsmodellen-

I vejledningen om studieaktivitetsmodellen fremgår det, at "en professions- og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter".

Her nævnes flere forskellige - men også overlappende - studieaktiviteter.

 

 1. asynkrone e-lærings elementer
 2. deltagelse i arrangementer
 3. eksamensforberedelse 
 4. erhvervskontakt
 5. feedback-aktiviteter
 6. forberedelse af/til undervisning 
 7. fælles og individuel forberedelse
 8. laboratoriearbejde
 9. læsning af litteratur 
 10. observationsopgaver
 11. opfølgning på undervisning 
 12. opgaver
 13. peer-learning/peer-teaching
 14. planlægning af arrangementer
 15. projekter
 16. præsentation af studieprodukter
 17. samarbejde med praksis
 18. simulationsøvelser
 19. studiegruppearbejde
 20. temadage
 21. udarbejdelse af studieprodukter
 22. undervisning
 23. vejledning 
 24. workshops 

 

Studieaktiviteter kan ske som selvstændige studier - alene eller i samarbejde med andre studerende og som deltagelse i formaliseret undervisning.

Det er også studieaktivitet, hvis de studerende selv tager initiativer, planlægger og inviterer til arrangementer. 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.